Caritas

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS „CARITAS“

Tilžės g. 186, 76204 Šiauliai
Tel. +370 657 86463
el. paštas: siauliuvc@gmail.com

Pirmininkas – vysk. Eugenijus Bartulis
Direktorius – kun. teol. lic. Tomas Janavičius
Direktoriaus pavaduotoja – Zita Baranauskienė
Administratorė – Dalia Garnienė

Kviečiame už auką įsigyti Caritas žvakelių „Gerumas mus vienija“: Caritas patalpose, knygyne-svetainėje Prie katedros, parapijų raštinėse.

Projektas „Integrali pagalba į namus“ soc. darbuotoja Vilma Kasparavičienė, tel. +370 657 45359

Šiaulių vyskupijos „Caritas“ drabužių nerenka (neturi patalpų).

ŠIAULIŲ DEKANATO „CARITAS“

JONIŠKIO DEKANATO „CARITAS“
Bažnyčios g. 5, 84139 Joniškis, 

+370 608 70581

joniskiocaritas@gmail.com
Vedėja – Regina Leknickienė

KELMĖS DEKANATO „CARITAS“
S. Nėries g. 14, 86136 Kelmė,
Mob. tel. +370 618 29957, broneg56@gmail.com
Vedėja – Bronė Grikšienė

PAKRUOJO DEKANATO „CARITAS“
Vytauto Didžiojo g. 69, 83158 Pakruojis
Mob. tel. +370 680 45010
Vadovė – Aldona Česnienė

RADVILIŠKIO DEKANATO „CARITAS“
Maironio 10b, 82133 Radviliškis
Tel. (422) 53139, mob. tel. (616) 56503
Vadovė – Joana Daunorienė

————————————————————

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Paveikslėlis1

Paveikslėlis2

Šiaulių vyskupijos Caritas kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio mėn, pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Šiaulių miesto savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

 

————————————————————

2022-08-18 Šiaulių vyskupijos Caritas,  miesto NVO bei Šiaulių savivaldybės administracijos atstovai turėjo apskrito stalo diskusiją migrantų klausimais. Buvo aptartos švietimo, apgyvendinimo, įdarbinimo, medicinos paslaugų teikimo, aprūpinimo maisto produktais aktualijos.

Artėjant naujų mokslo metų pradžiai kilo nemažai klausimų dėl nuo karo veiksmų bėgusių ir Šiaulių apskrityje įsikūrusių ukrainiečių šeimų, kuriose yra mokyklinio amžiaus vaikai. Šiaulių vyskupijos Caritas parėmė visuomeninę organizaciją – Gelbėkit vaikus – uniforminiais įvairių dydžių megstukais, pažadėjo pagalbą kuprinėmis ir kanceliarinėmis prekėmis, esant poreikiui. Aptarti tolimesni Šiaulių miesto NVO bei savivaldybės administracijos atstovų bendradarbiavimo aspektai migrantų gyvenimo klausimais.

————————————————————

caritasSiekdami mažinti socialinę atskirtį ir padėti bendruomenės nariams gyventi savarankiškai ir grįžti į visuomenę bei darbo rinką, nuo 2022 birželio 22 dienos Šiaulių vyskupijos Caritas pradėjo vykdyti naują projektą: „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ „Vilties Kodas“.

Projektinės idėjos tikslas reintegruoti ar integruoti socialiai pažeidžiamus, socialinę riziką ir atskirtį patiriančius asmenis į darbo rinką. Paprasčiau tariant, tarpininkausime įdarbinant pažeidžiamų grupių žmones.

 

Kokias paslaugas bus galima gauti:  

  1. Teisininko;
  2. Priklausomybių konsultanto;
  3. Koučerio konsultacijas;
  4. Karjeros konsultanto sesijos ;
  5. Įdarbinimo tarpininko pagalba, kuris padės rasti tinkamą darbo vietą.

Tikime, kad kiekvienas žmogus gali dirbti, jei jam pavyksta parinkti tinkamą darbą ir darbo aplinką. Jei manote, kad jums reikalinga pagalba- kreipkitės. Jei žinote kam būtų reikalinga – pasidalinkite informacija.

 

Norintys dalyvauti turėtų paskambinti telefonu 8 676 12013 Jolitai Balčiauskienei ir susitarti dėl susitikimo.

Susitikimai vyks Varpo g. 57 Šiauliai.

 

Pagrindiniai projekto partneriai: Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, Nacionalinė NVO koalicija, Lietuvos negalios organizacijų forumas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, NVO teisės institutas.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. logo-Kuriame Lietuvos Ateiti

————————————————————

Caritas Paveikslėlis12022-06-28 Šiaulių vyskupijos Caritas, vykdydamas projektą „Gyvenimo spalvos“, finansuojamą JAV Katalikų Vyskupų Konferencijos, pakvietė Šiaulių vyskupijos tikinčiuosius į  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos namus, į susitikimą su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu. Arkivyskupas bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Po šv. Mišių parapijos namuose vyko atviras, nuoširdus pokalbis apie mumyse glūdinčius vidinius išgyvenimus, jų atpažinimą, norą pagerinti savo ir kitų gyvenimo kokybę, psichologinę bei fizinę sveikatą. Arkivyskupas pasidalino išskirtiniais pastebėjimais ir nuoširdžiu prisilietimu prie išgyvenamų įvairiausių jausmų, palinkėjo tikėjimo, kurį Viešpats perdavė, kviesdamas mylėti kiekvieną žmogų,  tikrumo, kad Dievas niekada neapleidžia. Linkėjo nuoširdumo ir atvirumo, teigė, kad visur, kur yraCaritas Paveikslėlis2 žmonės, reikia bendravimo, buvimo kartu, turėjimo drąsos kalbėtis visais klausimais – ir skaudžiais, ir džiugiais.
Po susitikimo vyko agapė, dalyvavusieji dėkojo už malonią bendrystę, dalijosi mintimis, patirtimis.
Dėkojame arkivyskupui Lionginui Virbalui,  Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonui Gintarui Jonikui už nuoširdų, šiltą norą padėti šalia esančiam žmogui neprarasti tikėjimo ir meilės artimui.

————————————————————–

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės parama pasiekė vienišus senjorus

Gruodį suspindus kalėdinėms dekoracijoms, svarbu nepamiršti, kad šventės yra bendravimo ir dalijimosi laikas. Ne kartą įrodėme, kad susitelkę kartu, galime padaryti daug daugiau gerų darbų nei po vieną.

Gruodžio 12 d. Šiaulių vyskupijos „Caritą“ aplankę Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės nariai paaukojo maisto produktų, kurie pasiekė Šiaulių, Radviliškio ir Šeduvos miestų vienišus senjorus. Lietuvių bendruomenės dėmesys jautriai palietė senjorų širdis, senjorai nuoširdžiai dėkojo geradariams  ir linkėjo Dievo palaimos.

Labai svarbu, kad prieš gražiausias metų šventes neturintys artimųjų ar galimybės su jais pasimatyti nebūtų pamiršti ir jaustųsi reikalingi bei sotūs. Šventiniam stalui skirti maisto rinkiniai pradžiugino beveik 20 mūsų vyskupijos vienišų senjorų šeimų.

Nuoširdžiai dėkojame visai Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenei, o ypač Aristidai ir Akvilei bei kartu atvykusiems jų kolegoms, už paramą ir rūpestį vienišais senjorais. Linkime Jums gražių ir prasmingų švenčių!

Šiaulių vyskupijos „Caritas“ informacija

————————————————————

caritasNEMOKAMOS TEISINĖS KONSULTACIJOS LAPKRIČIO 22d. – GRUODŽIO 10 d.

 Jau šeštus metus iš eilės Lietuvos advokatai ir advokatų padėjėjai vienijasi drauge su Lietuvos Caritas, siekdami artėjančių gražiausių metų švenčių proga padėti sunkumus patiriantiems Lietuvos žmonėms. Teisės profesionalai padovanos teisės klausimais nemokamas konsultacijas, kurias teiks tris savaites – nuo lapkričio 22 dienos iki gruodžio 10 dienos.

Neatlygintinai teikti teisines konsultacijas šiemet užsiregistravo vėl itin didelis būrys advokatų ir advokatų padėjėjų. Palyginus su praėjusių metų užsiregistravusiųjų skaičiumi, šiemet jis vėl paaugo. Net 275 advokatai ar advokatų padėjėjai padovanos savo teisines žinias žmonėms, užsiregistravusiems nemokamai konsultacijai Caritas centruose, įsikūrusiuose visoje Lietuvoje.

„Lietuvos advokatūra nenutrūkstamą žmonių poreikį pasikonsultuoti su teisininkais jaučia visus metus. Sulaukiame nemažai užklausų įvairiausiais gyvenimiškais klausimais visus metus. Šia gražia socialine iniciatyva siekiame, kad gražiausias metų šventes Lietuvos žmonės pasitiktų su bent kažkiek sumažėjusiu rūpesčių bagažu. Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam advokatui ir advokatų padėjėjui, kurie prisideda prie šios kilnios misijos ir savo laiką, žinias padovanos, kam šiuo metu to galbūt labai reikia“, – sakė Advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė.

Advokatai teisiniais klausimais taip pat nemokamai konsultuos ir Caritas organizacijos darbuotojus bei savanorius, kurie kasdien bendrauja su įvairių problemų kamuojamais žmonėmis ir dažnai sprendžia su teisiniais aspektais susijusius klausimus.

Žmonės, norintys gauti nemokamą teisinę konsultaciją, turėtų kreiptis ir registruotis per organizacijos Caritas centrus visoje Lietuvoje iki lapkričio 30 d. šiais kontaktais:
Vilniaus arkivyskupija, apimanti Vilniaus miestą, Vilniaus, Druskininkų, Ignalinos, Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Varėnos, Visagino rajonus, tel. 8 650 85 094 (Edita);

Kauno arkivyskupija, apimanti Kauno miestą, Kauno, Jonavos, Jurbarko, Kėdainių, Raseinių, Ukmergės rajonus, tel. 8 601 25 822 (Kristina);

Telšių vyskupija, apimanti Klaipėdos miestą, Klaipėdos, Akmenės, Mažeikių, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės, Telšių rajonus, tel. 8 652 08 862 (Sonata);

Panevėžio vyskupija, apimanti Panevėžio miestą, Panevėžio, Anykščių, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Zarasų rajonus, tel. 8 683 05 498 (Gražina);

Šiaulių vyskupija, apimanti Šiaulių miestą, Šiaulių, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio rajonus, tel. 8 657 86 463 (Dalia);

Vilkaviškio vyskupija, apimanti Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių, Vilkaviškio rajonus, tel. 8 655 16 739 (Giedrė);

Kaišiadorių vyskupija, apimanti Kaišiadorių, Birštono, Elektrėnų, Molėtų, Širvintų rajonus, tel. 8 674 66 049 (Aušra).

Daugiau informacijos apie akciją suteiks Lietuvos Carito komunikacijos koordinatorė Aušra Malinauskienė, tel. 8 674 66 049.

Atsižvelgiant į tai, kad vis dar gyvename prisitaikydami prie koronaviruso, pro bono konsultacijos dažnu atveju bus teikiamos nuotoliniu būdu, Advokatai bei advokatų padėjėjai konsultuos telefonu arba video skambučiu. Tik išimtinais atvejais konsultacija vyks gyvai – susitinkant su advokatu ar advokato padėjėju.

————————————————————-

IMG_20211110_103017 2021 m. lapkričio 10 d. Šiaulių vyskupijos Caritas kvietė vaikų dienos centrų darbuotojus  į seminarą „Vaikų agresijos valdymo būdai ir aspektai“. Seminaro tikslas – analizuoti vaikų agresyvaus elgesio ir pykčio ypatumus, bei sužinoti įvairius psichologinius būdus ir metodus, padedančius sustabdyti netinkamą vaikų elgesį bei tinkamai nukreipti jų veiklą. Seminarą vedė Geštalto terapijos praktikė Laura Pasavodskytė. Dalyvavo Šiaulių, Radviliškio, Pakruojo vaikų dienos centrų darbuotojos, savo darbe patiriančios panašias kritines situacijas. Bendromis lektorės ir dalyvių pastangomis buvo  analizuojami teoriniai aspektai, dalijamasi praktine patirtimi. Lektorės konkretūs patarimai padėjo suprasti  vaiko pykčio ir agresijos priežastis, parinkti tinkamus metodus situacijų valdymui.IMG_20211110_123330
Mokymai įgyvendinami iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas“

 

 

 

—————————————————————————-

„Caritas“ kviečia šiauliečius dalyvauti projekte „Gyvenimo spalvos“
Daug žmonių Lietuvoje patiria emocinius ir fizinius sunkumus, tačiau nedrįsta kreiptis pagalbos. Todėl Šiaulių vyskupijos „Caritas“ pradėjo įgyvendinti projektą „Gyvenimo spalvos“ ir jame kviečia dalyvauti 60 metų ir vyresnius šiauliečius, kurie nedirba arba jų darbinė veikla yra besibaigianti.
Projekto dalyviams bus rengiami sielovados seminarai netekus artimųjų, santykių krizių temomis, vedamos kineziterapijos mankštos, konsultuojama teisiniais ir socialiniais klausimais, lankomi vieniši vyresnio amžiaus žmonės savanorystės pagrindais.Paskaitos ir užsiėmimai vyks Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre.
Taip pat bus organizuojamos dvi dvasinio tobulinimo išvykos ir bendri susitikimai su Raudonojo Kryžiaus bei Maltos Ordino atstovais.
Projektu siekiama pagerinti vyresnio amžiaus žmonių psichologinę ir fiziologinę sveikatą, įtraukti žmones į savanorišką veiklą.
Projektas prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki 2022 m. rugsėjo 30 d.
Dalyvavimas veiklose nemokamas. Projektą finansuoja JAV katalikų vyskupų konferencija.
Norinčius dalyvauti prašome kreiptis tel. +370 65786463 arba atvykti į Šiaulių vyskupijos „Caritas“
(Tilžės g. 186, Šiauliai).

—————————————————————

Džiaugiamės, kad 2021-09-29 Šiaulių vyskupijos Caritas esami dekanatų vadovai ir naujai Caritas parapijų vadovų gretas papildę savanoriai turėjo galimybę dalyvauti mokymuose „Komandinis Šiaulių vyskupijos Caritas dekanatų vadovų darbas“. Mokymų metu analizavome savanorių pakvietimą gerumo darbų vykdymui, palydėjimą ir konsultavimą. Aptarėme dekanatų ir parapijų Caritas vadovų darbe kylančias problemas, kliūtis;  gryninome metodus bei gaires  sėkmingam Caritas organizacijos  darbui.
Dėkojame lektorei Neringai Kurapkaitienei, Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorei, už skirtą laiką, reikalingas aktualias teorines žinias bei praktinius užsiėmimus.
Mokymai įgyvendinami iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas“

————————————————————

2021-09-28

 „Caritas“ organizacija ieško būdų padėti rajono žmonėms

Savivaldybėje apsilankė Šiaulių vyskupijos „Caritas“ direktorius kun. teol. lic. Tomas Janavičius, direktoriaus pavaduotoja Zita Baranauskienė, Radviliškio ir Šeduvos parapijų „Caritas“ organizacijos padalinių atstovės.
Vizito tikslas – pasidalyti idėjomis, kaip būtų galima padėti kuo daugiau žmonių, patiriančių vienatvę, skurdą, nepriteklių, pasikeisti idėjomis apie bendradarbiavimo galimybes su socialines paslaugas namuose teikiančiomis įstaigomis.

Visas straipsnis: https://www.radviliskis.lt

————————————————————

21-08-19Savanorystė – įvairaus amžiaus žmonių, kurie laisva valia skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės naudai, atliekama veikla, už kurią nėra gaunamas piniginis atlygis. Savanoriška veikla gali būti nedidelė, pavyzdžiui, pagalba vienos dienos trukmės renginyje, arba didesnės apimties, kai tam skiriama keletas valandų savo laisvalaikio kas savaitę ar net kasdien.
Savanorystė – tai viena iš galimybių pažinti save ir kitą žmogų. Tai proga pamatyti gyvenimą kitu aspektu, nei mums įprasta.
2021-08-19 Šiaulių vyskupijos kurijoje vyko Lietuvos Caritas projekto ,,Caritas organizacijų kompetencijų  stiprinimas“ konsultacijos „Darbo su savanoriais etapai, principai“ bei „Savanorių motyvacija“ naujiems Caritas savanoriams. Konsultacijas  vedė Neringa Kurapkaitienė – Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorė, knygos „Darbas su savanoriais pagrindai“ autorė bei savanorystės konsultantė.
Dalyviai įgijo kvalifikuotų ir labai reikalingų teorinių, praktinių, psichologinių žinių gyvenimo kelionėje link savanorystės.
Konsultacijos įgyvendintos iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“

————————————————————

IMG_20210730_110611Liepos 30 d. Pakruojo rajone, Pašvitinio miestelyje, vyko Nacionalinio kraujo centro (NKC) organizuota skiepijimo akcija. Jau nuo pat 8 valandos ryto prie vakcinavimo punkto nusidriekė eilė norinčiųjų pasiskiepyti vienos dozės „Janssen“ vakcina. Patys pirmieji į eilę atsistoję gyventojai laukė ryto vėsoje, po to – saulės kaitroje ir vasariškame lietuje. Tačiau tokie permainingi orai neatbaidė ne tik miestelio gyventojų, bet ir iš aplinkinių miestų suvažiavusių asmenų. Kai kurie jų imunitetą įgyti atvyko net iš Marijampolės ar Alytaus. Sklandžią vakcinacijos eigą palaikė NKC darbuotojai ir Šiaulių vyskupijos „Carito“ savanoriai. Iš viso Pašvitinyje per 5 valandas buvo paskiepyta per 600 Lietuvos gyventojų.

————————————————————

IMG_20200421_121158Išgyvename nepaprastai jautrų visiems mums laikotarpį. Šiais metais pavasario laukiame ne tik kaip atgimstančios gamtos mums pažadėto grožio, bet ir kaip tikėjimo, kad su sugrįžtančia šiluma išsisklaidys ir nerimą kelianti ligų grėsmė. Mūsų miestą, kaip ir visą šalį kankina nežinomybė ir baimė dėl šiuo metu besitęsiančio koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos ligos COVID-19 pasaulinės pandemijos išplitimo Lietuvos teritorijoje. Dėl pandemijos šalyje nuo vasario 26 d. paskelbta ekstremalioji situacija, o nuo kovo 16 d. įvestas karantinas. Prasidėjus karantinui, padaugėjo  vargstančiųjų, žmonės neteko darbo, sumažėjo jų gaunamos pajamos.

Šiaulių vyskupijos Caritas jautriai reaguoja į susidariusią situaciją. Visada stengiamės suteikti nors ir nedidelę, bet greitą pagalbą. Caritas neturi tikslo būti nuolat matomas viešoje erdvėje, reklamuotis apie nuveiktus darbus. Mūsų tikslas –  pagalba ir pagarba vargstantiesiems bei pagalbą teikiančios bendruomenės telkimas.

Šiuo metu labai išryškėjo vienišumo problema. Vienišumas dažnai paliečia ne tik skurstančius, bet ir tuos, kurie daugiau ar mažiau yra apsirūpinę finansiškai. Žmonės dėl įvairių priežasčių liko vieniši – vieniems nepavyko sukurti šeimos ar išsaugoti santykių su artimaisiais. Daugelio artimieji yra išvykę į užsienio šalis ir bando kurti ten savo gyvenimus, o jų senyvo amžiaus tėvai, ar jau tik vienas likęs iš tėvų, šiuo metu ypač sunkiai išgyvena vienatvę. Valdžios primygtinis raginimas neišeiti iš namų apsaugo nuo didesnės tikimybės užsikrėsti koronavirusu, tačiau žmogui, likusiam užsidarius tarp keturių sienų, dažnai sukelia nepakeliamą vienatvės ir nerimo jausmą.

Pandemijos procesas veikia ir Caritas veiklą. Caritas savanoriai mielai padeda besikreipiantiems asmenims. Esant poreikiui nuperka ir nuveža vaistų, maisto produktų, bendrauja telefonu su vienišaisiais, bando išsklaidyti susikaupusį nerimą.

Paradoksalu, bet virusas COVID-19 tam tikra prasme ragina žmones burtis ir telktis pagalbai artimui. Šiaulių vyskupijos Caritas sulaukė paramos iš UAB „BK grupės“, kuri neatlygintinai Šiaulių vyskupijos Caritas savanoriams suteikė 200 vnt. respiratorių. Pavardės neskelbianti ūkininkė suteikė paramą pieno produktais.

Pandemija dar nepasitraukė. Jos sukeltus padarinius jausime ilgą laiką. Caritas bendruomenė ragina kartu išgyventi šį sunkų laikotarpį. Pagal galimybę kviečia visuomenės narius prisidėti prie skurdo mažinimo, suteikiant finansinę paramą, o taip pat ragina sunkioje materialinėje situacijoje atsidūrusius asmenis išdrįsti kreiptis pagalbos. Turime auginti pasitikėjimą vienas kitu.

Kai kurių veiklų Caritas net negali atlikti nuotoliniu būdu: negalima žmogaus pamaitinti ar teikti slaugos paslaugas per atstumą. Šiaulių vyskupijos Caritas darbuotojai ir toliau teikia pagalbą negalią turintiems asmenims jų namuose, vykdydami projektą „Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste“. Teikdami paslaugą, darbuotojai laikosi visų atsargumo priemonių, naudoja vienkartines pirštines bei kaukes, dezinfekuojamus skysčius. Pandemijos laikotarpiu raginame ir paslaugos gavėjus būti supratingiems, stengtis gaunama paslauga nepiktnaudžiauti, pasistengti iš anksto apmąstyti tai, kas reikalinga įsigyti parduotuvėje (maisto produktus), kad paslaugą teikiantis darbuotojas išvengtų kasdieninio lankymosi parduotuvėse. Tik būdami susitelkę ir saugodami vieni kitus išliksime stiprūs ir saugūs. Tai vienas svarbesnių dalykų, kurie atsiskleidė šio karantino metu.

————————————————————

Caritas                          Projekto pradžia ir pabaiga: 2016 m. gegužės 2 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.
                          Projekto Šiaulių vyskupijos Carito koordinatorė: Zita Baranauskienė, Mob. +370 657 45358

—————————————————————————————–

Regioninė Caritas konferencija Lurde

Caritas Lurde 2016Gegužės pabaigoje Prancūzijos Lurdo miestelyje vyko Caritas Europa regioninė konferencija, kurioje Lietuvą atstovavo septyni žmonės iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių bei Panevėžio vyskupijų. Konferencija vyko Cité Saint Pierre à Lourdes (šv. Petro miestelyje Lurde). Tai puiki vieta, kur gamtos grožis bei ramybė suteikia žmonėms dvasinį atgaivos šaltinį. Lurdas yra žinomas pasaulyje kaip piligrimų traukos vieta, kur mergaitė Bernadeta 18 kartų išvydo šv. Mergelės Marijos apsireiškimus. Oloje, kur pasirodė šv. Mergelė Marija yra ištryškęs gydomųjų galių turintis vandens šaltinis, traukiantis gausybę viso pasaulio piligrimų.

Lietuvos atstovai dalyvavo įvairiose skirtingose darbo grupėse. Man teko dirbti darbo grupėje dėl atstumtųjų visuomenės, kurioje viena iš pagrindinių temų buvo gatvės vaikai, užsiimantys išmaldos prašymu ir prostitucija (atvejai iš Armėnijos, Gruzijos), vaikai su specialiaisiais poreikiais (atvejai iš Ukrainos). Grupėje buvo kalbėta apie būtinybę kurti vaiko paramai reikalingus dienos centrus. Aš buvau sujaudinta matydama, kad yra šalių, kur gyvenimo sąlygos nėra tokios geros kaip pas mus, o skurdas ir smurtas […]

——————————————————————————–

davBaigėsi ilga ir šilta 2018-jų vasara. Rugsėjis, nors ir tebešildantis visus malonia vasaros šiluma, sukvietė moksleivius ir mokytojus į mokyklas. Jau tradicija tapo Šiaulių vyskupijos Caritas organizacijai mokslo metų pradžią ir pabaigą paminėti su Šiaulių miesto specialiosios mokyklos „Ringuva“ auklėtiniais. Daug metų gegužės mėnesiais kartu palydime besibaigiančius mokslo metus, o rudens pradžioje susitinkame kartu pasidžiaugti naujų mokslo metų pradžia.

2018 metų spalio 9 d. Šiaulių vyskupijos Caritas savanoriai susitiko su Šiaulių miesto specialiosios mokyklos „Ringuva“ auklėtiniais. Susitikimo pradžioje mokiniai apsilankė Šiaulių pastoracinio centro koplyčioje, kur Šiaulių vyskupijos Caritas direktorius, kun. Tomas Janavičius, mokinius supažindino su pagrindiniais koplyčios atributais, organizavo bendrą maldą bei giesmę. Vėl sugrįžę į salę, tęsėme pokalbius apie praėjusią vasarą, atostogas. Moksleiviai, vadovaujami mokytojos Kristinos Gecevičienės, parodė savo paruoštą programą, pamokantį teatralizuotą pasirodymą. Kartu pasidžiaugėme prisijungusiais naujais mokiniais, kurie susitikime dalyvavo pirmą kartą.  Visi moksleiviai su dideliu džiaugsmu ir nuoširdumu atliko užduotis, piešė girdėtą pasakojimą ir  aptarė pamokančią istoriją.

 Laikas prabėgo labai greitai, atrodo, šiltas susitikimas truko tik akimirką. Vaikai pasivaišino užkandžiais, buvo apdovanoti Šiaulių vyskupijos Caritas savanorių paruoštomis dovanėlėmis. Buvo gera bendrauti ir puikiai praleisti laiką.

Nors ruduo vis labiau spalvina medžių lapus, vaikų šypsenos ir džiaugsmas sušildo širdis. Išsiskyrėme pasižadėję vėl pasimatyti mokslo metams besibaigiant.

——————————————————————————–