Marijos legionas

DSC06156
Marijos legiono nariai stengiasi paklusti Kristaus įsakymui “Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones” (Mt. 28,19) – nešti visiems Gerąją Naujieną.

Nariai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile ir stengiasi skatinti žmonių pamaldumą švč. M. Marijai, ragindami uoliai kalbėti Rožinio maldą. Pagrindinis Marijos Legiono „ginklas“ yra malda ir džiaugsmo skleidimas. Ši draugija pasivadino legionu dėl vieningo jos statuto, dėl griežtos jos narių vidinės drausmės ir duotų pareigų laikymosi.

POBŪDIS IR VEIKLA

Marijos Legioną sudaro aktyvūs nariai ir nariai pagalbininkai. Pastarieji meldžiasi nurodytomis maldomis. Aktyvūs nariai kiekvieną savaitę lanko vietinį prezidiumo susirinkimą. Kiekvienam prezidiumui vadovauja parapijos kunigas – Dvasios Vadas. Susirinkimas prasideda malda į Šventąją Dvasią. Kalbamas Rožinis. Pateikiamos atliktų darbų ataskaitos. Po kunigo kalbos kiekvienas narys gauna tolesnę, aiškią užduotį ateinančiai savaitei.

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOJE Marijos legionas įsteigtas 2007-11-18.
Marijos legiono grupės:
„Paslaptingoji rožė“ – Baisogaloje
„Aušros žvaigždė“ – Šiaulių švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje
„Ligonių sveikata“ – Šeduvoje
„Nusidėjėlių gynėja“ – Šiaulių šv. Jurgio parapijoje
„Nuliūdusiųjų paguoda“ – Radviliškyje
„Krikščionių pagalba“ – Alksnupiuose
„Šeimos karalienė“ – Kelmėje
„Karalienė taikos“ – Žagarėje

Marijos legiono internetinė svetainė: www.marijoslegionas.lt