Šv. Mišios Šiaulių bažnyčiose.

Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus KATEDROJE

Sekmadieniaiskatedra

8:00, 10:00, 12:00, 17:00

Šeštadieniais

7:00, 8:00, 10:00 (sudėtinės), 17:00.

Šiokiadieniais

7:00, 8:00,  17:00.

PAMALDOS pirmaisiais mėnesio

pirmadieniais 17.00 už mirusius

antradieniais 17.00 kreipiantis į šv. Antaną

trečiadieniais 17.00 kreipiantis į Švč. M. Mariją

penktadieniais 17.00 Švč. Jėzaus Širdžiai

šeštadieniais 17.00 kreipiantis į Švč. M. Mariją

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

pirmaisiais mėnesio penktadieniais nuo 8.00 iki 18.00

Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje

Sekmadieniais34676874

8.00 val.; 9.30 val.; 11.00 val.; 12.30 val.

Kiekvieną mėnesio antrąjį sekmadienį po sumos (12.30 val.) Šv. Mišių einama procesija aplink Bažnyčią.

Darbo dienomis

7.30 val.; 17.00 val.

Šeštadieniais

8.00 val.; 10.00 val. (sudėtinės Šv. Mišios už mirusiuosius); 17.00 val.

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje

siauliu_svc_m_marijos_nekaltojo_prasidejimo_baznycia_02Sekmadieniais

8.00 Ryto Šv. Mišios

9.30 Votyva

11.00 Vaikų ir jaunimo Šv. Mišios

12.30 Suma

18.00 Vakaro Šv. Mišios

Šeštadieniais

10.00 Sudėtinės Šv. Mišios

11.00 Šv. Mišios

18.00 Vakaro Šv. Mišios

Šiokiadieniais

8.00 Ryto Šv. Mišios

17.00, 18.00 Vakaro Šv. Mišios

Šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) bažnyčioje

800px-IgnacobaznyciaSekmadieniais:

9.00 val.; 11.00 val.

Šeštadieniais:

10.00 val.

Šiokiadieniais:

18.00 val. (išskyrus pirmadienį)

Šiaulių respublikinės ligoninės koplyčioje

Sekmadieniais – 15:00 val.

Ketvirtadieniais – 14:00 val.

Dėl ligonio patepimo sakramento ar kitų patarnavimų prašom kreiptis į kapelioną kun. Tomą Kedušį tel. +370 656 15912

Moters ir vaiko klinikos Šv. Juozapo koplytėlėje

Ketvirtadienį – 16:00 val.

Dėl ligonio patepimo sakramento ar kitų patarnavimų prašom kreiptis į kapelioną kun. Tomą Kedušį tel. +370 656 15912

Šiaulių Psichiatrijos klinikos koplyčioje

Pirmą mėnesio penktadienį – 11.00 val.

Dėl ligonio patepimo sakramento ar kitų patarnavimų prašom kreiptis į kapelioną kun. Tomą Kedušį tel. +370 656 15912