Vyrų pašvęstojo gyvenimo institutai

PALENDRIŲ ŠV. BENEDIKTO VIENUOLYNAS

Palendrių šv. Benedikto (OSB) vienuolynas
Palendriai, LT-86105 Kelmės r.
Tel. (427) 47470, faks. (427) 47497; el. paštas: benediktinai@kelme.omnitel.net

Brolių benediktinų interneto svetainė: www.palendriai.lt

Prioras – t. Kazimieras Milaševičius OSB

Palendrių šv. Benedikto vienuolyne yra svečių kambariai, skirti vyrams.

Vienuolynas turi atskirus svečių namus „Aušros žvaigždė“, skirtus pavieniams žmonėms, taip pat šeimoms ir grupėms, norintiems tyloje atlikti rekolekcijas, vienijantis su vienuoliais maldomis, ypač Mišparų metu 17.30 val. ir švenčiant Eucharistiją 10 val. Norintis svečias gali atlikti išpažintį, dvasiniais klausimais pasikalbėti su vienuoliu.
Pirmenybė teikiama kunigams, klierikams, religinių bendruomenių nariams, taip pat žmonėms, atsidėjusiems Bažnyčios veiklai.
Svečių ir rekolektantų priėmimu rūpinasi Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserys.

 

ŠIAULIŲ ŠV. IGNACO LOJOLOS BAŽNYČIA IR JĖZUITŲ REKOLEKCIJŲ NAMAI

_NEB5291Jėzaus Draugijos (SJ) rekolekcijų namai
Vilniaus g. 247B, 76343 Šiauliai, https://www.facebook.com/sv.ignacas/
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos interneto svetainė: www.jesuit.lt

Rekolekcijų namų direktorius – t. Stasys Kazėnas SJ

Tel. +370 698 33300, el. paštas: kazenas.sj@gmail.com

Bažnyčios rektorius – t. Artūras Sederevičius SJ

Tel. +370 640 52621, el. paštas: ignaco.baznycia@gmail.com

 

PRANCIŠKONAI (OFM)

_NEB5213 (1)

KRYŽIŲ KALNO VIENUOLYNAS

Šv. Pranciškaus Mažesniųjų Brolių Ordino
Lietuvos šv. Kazimiero provincijos
Kryžių kalno vienuolynas
Jurgaičių kaimas, Meškuičių seniūnija, LT-81439 Šiaulių r.
Tel. +370 41 52 77 33, faks. +370 41 57 99 00.

Brolių pranciškonų interneto svetainė: www.ofm.lt

Gvardijonas br. kun. Andrius Dobrovolskas, OFM (novicijų magistras), Tel. +370698 44 769, el. paštas: brandrius@gmail.com

Br. kun. Severinas Holocher, OFM (novicijų vice-magistras), Tel. +370 616 95 035, el. paštas: severinas.ofm@mail.lt

Br. kun. Mykolas Marija Letkauskas, OFM (namų ekonomas), el. paštas: ramala@erdves.lt

ŠV. MIŠIOS Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje:
darbo dienomis – 18:00 val.;
Šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis – 11:00 val.
Už mirusiuosius meldžiamasi šeštadieniais, už gyvuosius – sekmadieniais

Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje galima užsakyti Šv. Mišias, atlikti išpažintį ir pašventinti religinius daiktus.
Dėl Šv. Mišių rezervavimo piligrimų grupėms kreipkitės tel. +370 41 52 77 33