Šiaulių "Sandoros" progimnazija

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija yra vienintelė katalikiška progimnazija Šiaulių mieste.
 
Mokyklos įkūrimo tikslas – užtikrinti moksleivių katalikiškojo ugdymo, kurį pradėjo Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla, tęstinumą.
 
Mokyklos misija:
 
* teikti kokybišką išsilavinimą įvairių galių mokiniams,
* diegti krikščioniškas vertybes,
* formuoti socialinio teisingumo įgūdžius,
* kurti saugią ir estetišką aplinką,
* ugdyti dorą, sąmoningą, socialiai aktyvią asmenybę.
 
Mokykla yra miesto pietinėje dalyje, Gytarių mikrorajone.
 
1999 metais mokyklai suteiktas „Sandoros“ vardas.
 
Nuo 2005-05-02 mokyklai vadovauja direktorius Kęstutis Šaltis.
 
Progimnazijos e. svetainė: www.sandora.eu