Jaunimo centras

Tilžės g. 186
LT-76204 Šiauliai
Telefonas (41) 42 72 63;
Faksas (41) 52 21 16
El. paštas svjcentras@gmail.com
Facebook’o paskyra: https://www.facebook.com/Siauliuvyskupijosjaunimocentras

Vadovas – kun. Arūnas Jankauskis tel. +370 610 20 218
Jaunimo veiklų, ateitininkų organizacijos koordinatorė ir buhalterė – Laura Pasavodskytė, tel. +370 636 68 760

Šiaulių vyskupijos jaunimo centras įsteigtas 1998 m., siekiant skatinti jaunimo veiklą vyskupijoje.

TIKSLAS

Neformalus jaunimo ugdymas remiantis krikščioniškos moralės principais.

ateitininkai

UŽDAVINIAI:

– ruošti jaunimo lyderius darbui su jaunimu parapijose;
– bendradarbiauti ir platinti informaciją tarp vyskupijos jaunimo grupių, parapijinių jaunimo grupių ir nevyriausybinių organizacijų;
– teikti metodinę paramą darbui su jaunimu;
– skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvą Šiaulių vyskupijos parapijų veikloje;
– skatinti jaunimo asmeninę ir socialinę atsakomybę, spręsti jaunimo užimtumo, socializacijos ir pilietiškumo problemos.

 

2

DARBO KRYPTYS:

 • darbas su jaunimu ir jaunimo organizacijų lyderiais (teminiai seminarai bei socialinės etikos seminarai, stovyklos);
 • atviri teminiai seminarai ir kitokie renginiai jaunimui aktualiomis temomis;
 • informacijos kaupimas ir platinimas;
 • metodinės medžiagos kaupimas (programų, projektų kūrimo medžiaga, metodinė medžiaga darbui su jaunimu, metodinės patirties kaupimas, sisteminimas);
 • masinių renginių, religinio pobūdžio seminarų bei projektų organizavimas jaunimui.

 

taize ryga

VEIKLA

 • Nuo 2014 metų liepos Šiaulių vyskupijos jaunimo centras siūlo programą parapijoms, organizacijoms, grupėms: „Penkios meilės kalbos“. Ši programa padeda geriau suprasti save bei savo artimą, kylančius nesklandumus bendravime. Jums tereikia susisiekti su ŠVJC vadovu, bei paruošti susitikimui vietą;
 • jaunimas iš įvairių jaunimo organizacijų bei parapijų kviečiamas į seminarų ciklą jaunimo lyderiams. Ciklą sudaro 4 savaitgaliniai seminarai, kurie vyks nuo 2014 11 iki 2015 09;
 • vykdoma ministrantų ugdymo programa: organizuojamos rekolekcijos bei vasaros stovykla;
 • lankomos parapijos, padedama organizuoti renginius;
 • konsultuojami jaunimo vadovai;
 • renkama ir platinama informacija apie renginius;
 • centro patalpose įvairios katalikiškos jaunimo organizacijos (skautai, ateitininkai, pranciškoniškas jaunimas) įgyvendina savo programas;
 • 2004 m. organizuotos Lietuvos Jaunimo Dienos 2004 „Negaliu tylėti“;
 • dalyvaujame Jaunimo Pastoracinės Tarybos prie Lietuvos vyskupų konferencijos veikloje;
 • organizuojame vyskupijos jaunimo pasiruošimą ir vykimą į Lietuvos ir Pasaulio Jaunimo Dienas.
 • Kviečiame dalyvauti piligriminėse kelionėse po Lietuvą, vykti į Taize susitikimus.

pasaulio jaunimo dienos 2016