Pastoracinė taryba

Vadovas – vysk. Eugenijus Bartulis

Pastoracinė taryba, vadovaujama ordinaro, nagrinėja viską, kas susiję su vyskupijos sielovada, ir teikia jam patarimus bei praktinius pasiūlymus.

Vyskupijos kurijos atstovai:

Generalvikaras – kun., soc. m. dr. Saulius Matulis
Kancleris – kun. Rimantas Žaromskis
Pakruojo dekanas – kun. Remigijus Čekavičius
Koordinatorė – Danutė Kratukienė

Atstovai sielovados sritims:

Religinis švietimas: kun., teol. lic. Tadas Rudys, Inesė Ratnikaitė, Nijolė Valinskienė
Jaunimas: kun. Arūnas Jankauskis, Gediminas Krūmas
Evangelizacija: Rimantas Pumputis
Šeimų sielovada: kun. Arūnas JankauskisEdita Gulbinienė
Liturgija: kun., liturg. lic. Mindaugas Grigalius
„Caritas“: kun., teol. lic. Tomas Janavičius, Zita Baranauskienė