Akademinė sielovada

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos
kapelionas kun. Arūnas Jankauskis
tel 861020218