Kunigai

 1. 1
  Kunigai, tarnaujantys parapijose, rektoratuose ir bažnytinėse institucijose
  Klebonai Vikarai Monsinjorai Dekanai Altaristai
  Eil. Nr.
  Kunigo vardas ir pavardė
  Parapija
  Dekanatas
  1. Kleb., bažn. t. lic. Evaldas ALŪZA  Tytuvėnų Švč. M. Marijos, Angelų karalienės parapija Kelmės
  2. Kleb. Jonas BAGDONAS  Šiaulėnų Šv. Onos parapijaŠaukoto Švč. Trejybės parapija  Radviliškio
  3. Kleb. Feliksas BALIŪNAS
   Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies parapija   Radviliškio
  4. Kleb. Alionidas BUDRIUS Suspenduotas
  5. Kleb. dek. Remigijus ČEKAVIČIUS Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijaPamūšio Šv. Antano Paduviečio parapija; Pakruojo dekanato dekanas Pakruojo
  6. Kleb. Marius DYGLYS Kurtuvėnų Šv. Jokūbo parapija Šiaulių
  7. Kleb. Donatas GRABAŽIS Pakapės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijaRėkyvos šv. Juozapo Darbininko parapija Kiaunorių šv. Juozapo parapija   Šiaulių ir Kelmės
  8. Kleb. Donatas GRIGALIUS
  Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir Pašušvio Visų Šventųjų parapija;
  Laikinai aptarnauja Vosiliškio Šv. Juozapo parapiją (Kn)
  Radviliškio
  9. Kleb. dek. liturg. lic. Mindaugas GRIGALIUS  Kelmės Švč . M. Marijos Ėmimo į dangų parapija; Kelmės dekanato dekanas Kelmės
  10. Kleb., teol. lic. Tomas JANAVIČIUS Linkuvos Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija

  Šiaulių vyskupijos Caritas direktorius

  Pakruojo
  11. Kun. Arūnas JANKAUSKIS Šiaulių vyskupijos jaunimo centro direktorius; Šiaulių vyskupijos Šeimos centro kapelionas; Šiaulių Universiteto kapelionas; Šiaulių vyskupijos pasirengimo Santuokos sakramentui dekanatuose koordinatorius. Šiaulių
  12. Kleb. Gintaras Antanas JONIKAS Šiaulių ŠvČ. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija Šiaulių
  13. Kleb. Remigijus JUREVIČIUS Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija; Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos parapija; Joniškio dekanato dekanas Joniškio
  14. Kleb. Aivaras JURGILAS Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės parapija Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio Kalno Karalienės parapija Kelmės
  15. Kleb. mons. Vytautas KADYS

  Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija Šiaulių dekanato vicedekanas  Šiaulių
  16. Kleb. Vidmantas KAPUČINSKAS Pašvitinio Švč. Trejybės parapija; Lauksodžio Šv. Aloyzo parapija Pakruojo
  17. Vik. Matas KASPARAS Šiaulių Šv. Jurgio parapija Šiaulių
  18. Vik. Gediminas KASPERAVIČIUS Kelmės Švč . M. Marijos Ėmimo į dangų parapija Kelmės
  19. Kleb. Remigijus KATILIUS Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo parapija Pakruojo
  20. Kleb. Virginijus KAZAITIS Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija; Dambavos Dievo Apvaizdos parapija Radviliškio
  21. Vik., teol. lic. Tomas KEDUŠIS Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus, Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado, Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos
  VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės kapelionas
  Šiaulių
  22. Kleb. Donatas KLIMAŠAUSKAS Gruzdžių Švč. Trejybės parapija; Šiupylių Šv. Aloyzo parapija Šiaulių
  23. Kleb. Donatas KRYŽEVIČIUS Klovainių Švč. Trejybės parapija  Pakruojo
  24. Kleb. Vytautas KURTINAITIS Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo parapija Kelmės
  25. Kleb. Eimutis MARCINKEVIČIUS Šaukėnų Švč. Trejybės parapijaVidsodžio Šv. Antano Paduviečio parapijaVarputėnų Šv. Antano Paduviečio parapija  Kelmės ir Šiaulių
  26. Kleb., soc. m. dr. Saulius MATULIS Šv. Jurgio parapija; Šiaulių vyskupo generalvikaras, VšĮ Šiaulių m. ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro kapelionas  Šiaulių
  27. Kleb. Vaidas MIKALČIUS Kriukų Šv. Lauryno parapija, aptarnauja Žeimelio parapiją Joniškio
  28. Kleb. teol. lic.  Rimantas PRANSKAITIS Kairių Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos parapija; Kurų Šv. Antano parapija  Šiaulių, Radviliškio
  29. Kleb. Tomas REINYS Kužių Švč. Mergelės Marijos parapija;
  Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kapelionas
  Šiaulių
  30. Kleb. Vytautas RIPINSKIS Meškuičių Šv. Stanislovo parapijaRudiškių Šv. Pilypo ir Jokūbo parapija Šiaulių ir Joniškio
  31. Kleb. dek. teol. lic. Tadas RUDYS Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija;

  Radviliškio dekanato dekanas; Šiaulių „Sandoros“ pagrindinės mokyklos kapelionas

  Radviliškio
  32. Kleb. mons. Gintas SAKAVIČIUS Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijaKarklėnų Šv. Baltramiejaus parapijaPašilės Šv. Jurgio parapija Kelmės
  33. Kleb. Saulius SAUSDRAVAS Sidabravo Švč. Trejybės parapija; Vadaktų Šv. Agotos parapija ; Dapšionių Dievo Apvaizdos parapija Radviliškio
  34. Kleb. Eduardas SEMAŠKA Stulgių Šv. Mato parapija; Pakražančio Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija Kelmės
  35. Vik. Raimundas ŠNAPŠTYS Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

  Šiaulių tardymo izoliatoriaus kapelionas.

  Šiaulių
  36. Kleb. Kęstutis ŠVABINSKAS Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo parapija   Radviliškio
  37. Kleb. Andrius TRAKŠELIS Skaistgirio Šv. Jurgio parapijaJuodeikių Šv. Jono Krikštytojo parapija  Joniškio
  38. Kleb. Tomas ŪKSAS Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo parapija, aptarnauja Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio parapiją  Šiaulių
  39. Kleb. Arūnas URBELIS Baisogalos Švč. Trejybės parapija Radviliškio
  40. Vik. Jordanas URBONAS Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija Šiaulių

   

  41. Alt. Juozapas VAICEKAUSKAS Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija  Radviliškio
  42. Kleb. Andrius VALČIUKAS Žagarės Šv. Petro ir Pauliaus parapija; Žukančių Nukryžiuotojo Jėzaus parapija II-osios Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija  Joniškio
  43. Kleb. dek. teol. lic., bažn. t. lic. Egidijus VENCKUS Šiaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus parapija; Šiaulių dekanato dekanas  Šiaulių
  44. Vik. Aldas VINCLOVAS Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija  Joniškio
  45. Vik. alt. Edvardas ZEIDOTAS Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija  Radviliškio
  46. Kun. Rimantas ŽAROMSKIS Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris
  Šiaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus parapija
  Šiaulių
  47. Kleb. Algimantas ŽIBĖNAS Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado; Maironių Švč. Mergelės Marijos; Žalpių Šv. Benedikto parapijos Kelmės
  48. Vik., teol. lic. Aurelijus ŽUKAUSKAS Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija; Šiaulių
  49. Kleb. Stanislovas ŽUKAUSKIS Šakynos Šv. Arkangelo Mykolo parapija; Žarėnų-Latvelių Šv. Mikalojaus parapija. Agailių koplyčia.
  Švč. Mergelės Marijos legiono Nekaltai Pradėtosios kurijos prezidiumų dvasios vadas.
  Šiaulių
  50. Kleb. Vytautas ŽVIRZDINAS Lygumų Švč. Trejybės parapija; Stačiūnų Šv. Lauryno parapija  Pakruojo

   

 2. 2
  Atskiroms bažnyčioms nepriskirti kunigai ir kunigai už vyskupijos ribų
  Eil. Nr.
  Kunigo vardas ir pavardė
  Datos
  Adresas, miestas

  1.

  Kun. Tomas KARANAUSKAS (1974 03 01, 1999 05 01, 2004 08 04) Dirba Los Angelo Šv. Kazimiero parapijos lietuvių sielovadoje (JAV)

  2.

  Kun. Ričardas RUTKAUSKAS (1965 04 14, 1991 09 22, 1999 04 10) Išleistas į Eichstatt vyskupiją atlikti sielovados tarnystę Niurnbergo St. Rupert und Corpus Christi parapijoje.

  3.

  Kun. Vidas VAITIEKŪNAS  (1972 09 21, 1996 09 20, 1999 04 10) Dirba Oberhauzeno regiono lietuvių sielovadoje (Vokietija)
 3. 3
  Kunigai, pašvęstojo gyvenimo institutų nariai (vienuoliai)
  Eil. Nr.
  Kunigo vardas ir pavardė
  Parapija

  1.

   Carlo Bertagnin OFM Kryžių kalno vienuolynas (Noviciato namai)

  2.

   Mykolas Marija Letkauskas OFM Kryžių kalno vienuolynas (Noviciato namai)

  3.

   Severinas Holocher OFM Kryžių kalno vienuolynas (Noviciato namai)

  4.

  eduk. mgr. Artūras Sederevičius SJ Jėzuitų vienuolynas

  5.

   Kazimieras Milaševičius OSB
  Palendrių šv. Benedikto vienuolynas
 4. 4
  Studijuojantys užsienyje kunigai
  Eil. Nr.
  Kunigo vardas ir pavardė
  Šalis
   1.  Br. kun. Marija Elijas Černiauskas
   Roma

   

 5. 5
  Kunigai, iškeliavę į Tėvo namus
  Eil. Nr.
  Kunigo vardas ir pavardė
  Palaidotas

  1.

  AtA Kun. Leonas LUKŠAS (1923 – 1948 – 1997)  Pakruojo kapinėse

  2.

  AtA Kun. Stanislovas KADYS (1914 – 1947 – 1999) Kurtuvėnuose

  3.

  AtA Kun. jubiliatas Vytautas RADZEVIČIUS (1922 – 1945 – 2000) Kairių bažnyčios šventoriuje

  4.

  AtA Kun. Jonas JAKUBONIS (1910 – 1938 – 2000) Kelmės bažnyčios šventoriuje

  5.

  AtA Kun. Juozapas RAZMANTAS (1906 – 1936 – 2001) Šiluvoje (Raseinių r.).

  6.

  AtA Kun. Juozapas RUTALĖ (1912 – 1940 – 2001)  Užvenčio bažnyčios šventoriuje

  7.

  AtA Kun. Laimingas Feliksas BLYNAS (1922 – 1945 – 2002) Šeduvos bažnyčios šventoriuje

  8.

  AtA Kun. Boleslovas BABRAUSKAS (1926 – 1960 – 2002)  Kauno Petrašiūnų kapinėse

  9.

  AtA Kun. Alfredas VANAGAS (1940 – 1967 – 2002)  Raseinių bažnyčios šventoriuje

  10.

  AtA Kun. Jonas AUGUSTAUSKAS (1923 – 1948 – 2002). Kriukų kapinėse

  11.

  AtA Kun. jubiliatas Antanas VALANTINAS (1916 – 1940 – 2004)  Vadaktų kaimo kapinėse

  12.

  AtA Kun. jubiliatas Boleslovas JARUŠAUSKAS (1911 – 1942 – 2005) Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje

  13.

  AtA Kun. jubiliatas Jonas POVILAITIS (1902 – 1928 – 2005) Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus katedros šventoriuje

  14.

  AtA Kun. jubiliatas Jonas KAZLAUSKAS (1924 – 1949 – 2006) Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje

  15.

  AtA Mons. Antanas BITVINSKAS (1925 – 1948 – 2006) Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje

  16.

  AtA Kun. jubiliatas Antanas MITRIKAS (1924 – 1949 – 2007)  Šeduvos bažnyčios šventoriuje

  17.

  AtA Mons. Kleopas JAKAITIS (1924 – 1947 – 2007)  Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros šventoriuje

  18.

  AtA Mons. jubiliatas Pranciškus ŠČEPAVIČIUS (1918 – 1944 – 2008) Baisogalos bažnyčios šventoriuje

  19.

  AtA Kun. jubiliatas Zigmantas ŠIMKUS (1920 – 1946 – 2009) Šaukėnų kapinėse

  20.

  AtA Kun. jubiliatas Anicetas KISIELIUS (1920 – 1945 – 2012) Rozalimo bažnyčios šventoriuje

  21.

  AtA Kun. jubiliatas Antanas JOKŪBAUSKAS (1929 – 1954 – 2012) Ukmergės kapinėse

  22.

  AtA Kun. jubiliatas Bronislovas NEMEIKŠIS (1925 – 1949 – 2013) Radviliškio bažnyčios šventoriuje

  23.

  AtA Alt. mons. Juozas DOBILAITIS (1928 – 1958 – 2014) Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje

  24.

  AtA Alt. Pranciškus VENCKUS (1933 – 1968 – 2014) Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje

  25.

  AtA Alt. Sigitas STEPŠYS (1942 – 1983 – 2015) Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje
   26.  AtA Alt. Povilas ŠLIAUTERIS (1947 – 1978 – 2016)  Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje
  27. AtA Kun. jubil. Vytautas BUTKUS (1934 – 1958 – 2016) Kauno Seniavos kapinėse
  28. AtA Kun. Aleksandras MILAŠIUS (1961 – 1985 – 2017) Nemakščių kapinėse
   29. AtA Kun. jubil. Algirdas PAKAMANIS (1926 – 1959 – 2019)  Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje
  30. AtA Kun. Kęstutis DAKNEVIČIUS (1940 – 1976 – 2021) Šiaulių Donelaičio kapinėse
  31. AtA Kun. jubil. Julijonas MIŠKINIS (1935 – 1962 – 2021) Kuršėnų bažnyčios šventoriuje
  32. AtA Kun. Saulius PALIŪNAS (1964 – 1991 – 2022) Šiaulių katedros šventoriuje