Šv. Damijono maldos grupė

Šv. Damijono maldos grupė – tai keletas 15-25 metų amžiaus jaunuolių, kurie kartą per savaitę susirenka kartu melstis, dalintis savo tikėjimu.

Šv. Damijono maldos grupė yra vieta, kur prisikėlęs Kristus ugdo savo sekėjus Šv. Pranciškaus pavyzdžiu.

Šv. Damijono maldos grupė yra būdas atsiliepti į Kristaus kvietimą atstatyti Jo Bažnyčią.

Susiburiame kiekvieną savaitę tam, kad:

kartu augtume maldoje;
būtume sustiprinti tikėjime;
per mokymus atrastume Bažnyčios turtus;
būtume paremti bendruomeninio gyvenimo;
atrastume Dievo ženklus savo gyvenime ir tuo pasidalintume;
atsivertume Šv. Dvasiai ir skelbtume Evangeliją be jokios baimės.

Šv. Damijono maldos grupė yra vieta, kur:

atsiveriame
adoruojame
gyvename bendruomeninį gyvenimą
išmokstame mylėti Dievo Žodį
mokomės melstis
evangelizuojame

Šv. Damijono maldos grupė Šiauliuose atsirado 2002 metais.
Grupė renkasi Šiaulių vyskupijos jaunimo centre, Tilžės g. 186 , trečiadieniais 18.00 val.

Šv. Damijono maldos grupes kuruoja Tiberiados bendruomenės broliai. Tiberiados bendruomenės internetinė svetainė: www.tiberiade.lt