Fokoliarų judėjimas

1

Chiara Lubich – Fokoliarų judėjimo įkūrėja

 

Fokoliarų judėjimas – vienas Katalikų Bažnyčioje XX a. kilusių sąjūdžių, kurio tikslas – prisidėti prie vieningo ir taikaus pasaulio kūrimo, remiantis visuotinės brolybės idėja.

Judėjimas vienija įvairaus amžiaus, rasių, kultūrų, socialinės padėties ir religinių įsitikinimų žmones, kurie, likdami ištikimi savo tapatybei, kartu stengiasi plėtoti abipuse pagarba grindžiamą dialogą.

Judėjimo ištakos, siekiančios 1943 m. Italijoje, neatskiriamai susijusios su Chiaros Lubich (1920–2008) asmenybe.

Fokoliarų judėjimą įkvepia ir gaivina vienybės dvasingumas, įvairiai išgyvenamas tiek tikrųjų judėjimo narių, tiek jam pritariančių ir simpatizuojančių, sudarančių daugiau kaip 2 milijonus žmonių 182 pasaulio šalyse.

1962 m. Bažnyčia oficialiai patvirtino šią tikrovę Marijos veikimo (Opera di Maria) arba Fokoliarų judėjimo(it. k. Movimento dei Focolari) vardu.

Fokoliarų judėjimo internetinė svetainė: www.fokoliarai.lt