Lietuvos samariečių bendrija

Lietuvos samariečių bendrija (LSB) – tai labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo ir kitas programas.
 
LSB įsikūrė praėjus dvejiems metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo – 1992 m. sausio 25 d.
 
Rūpestis dėl didelio žmonių skurdo, nuasmeninimo, subūrė 47 asmenų grupę, pasiryžusią įkurti organizaciją, dirbsiančią Lietuvos visuomenės labui.
 
Devizas – „Skubėkime daryti gera
 
LSB Šiaulių skyrius nuo 1992m. sėkmingai dirba socialinės pagalbos, jaunimo užimtumo ir pirmosios pagalbos mokymo srityse. Organizuoja koncertus, vakarones, spektaklius. Gamina rankų darbo suvenyrus, žaisliukus.
 
Lietuvos Samariečių bendrijos internetinė svetainė: www.samarieciai.org