Leidiniai

_NEB3779_2

2010 – 2012 m. išleistas unikalus leidinys „Evangelija kasdien“ – skirtas kasdieniam Šventojo Rašto skaitymui. Solidi knyga iliustruota Šventosios Žemės nuotraukomis, derintomis prie skaitinio minties. Nuotraukos – Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio ir knygos bendraautoriaus Evaldo Darškaus.
55-001
Knygą sudaro 5 tomai. Tomuose, žymimuose S ir E raidėmis, patalpinti kiekvienais metais pasikartojantys skaitiniai. S tome yra Advento, Kalėdų, gavėnios ir Velykų laiko, taip pat liturginių iškilmių, švenčių ir minėjimų Evangelijos kasdieniai skaitiniai. E tome pateikti liturginių metų eilinio laiko Evangelijos kasdieniai skaitiniai. A, B, ir C tomuose pateikti atitinkamai A, B ir C ciklų liturginių metų Evangelijos skaitiniai, skirti šventadieniams.

Kad būtų aišku, kurią (A, B, C, E ar S) knygą ir kuriame puslapyje skaityti, kiekvienais metais parengiamas informacinis kalendorius. Nuo 2014 m. kalendorių galima rasti internetiniame vyskupijos puslapyje: https://siauliuvyskupija.lt/evangelija-kasdien/.

„Evangelijos kasdien“ knygos tvirtai įrištos, todėl galės tarnauti kelioms kartoms. Jos – dvasinis palikimas šeimoje.

2006 m. – „Kryžiai Europos kalnuose 2007“2007

2007 m. – „Šventovės kalnuose 2008“2008

2008 m. – „Šventoji žemė 2009“2009

2009 m. – „Kryžių kalnas 2010“2010

2010 m. – „Marija, globok Lietuvą 2011“2011

2011 m. – „Šventieji, melskite už mus! 2012“2012

2012 m. – „Dievo angelai – mūsų sargai 2013“2013

2013 m. – „Šventasis popiežius Lietuvoje 2014“2014

2014 m. – „Šventųjų relikvijos Lietuvoje 2015“2015

2015 m. – „Eucharistijos skelbimai 2016“2007

2016 m. – „Išganytojo relikvijos 2017“2007

2017 m. – „Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai 2018“2017

2018 m. – „Dievo meilės pergalė 2019“2018

2019 m. – „Apaštalas Paulius Graikijoje 2020“2019

2020 m. – „Marija, globok Europą! 2021“

Kalendorius

 

2021 m. – „Šventumo keliu“
242082674_3149934031894455_407186682908034870_n-1024x752
ŠIAULIŲ VYSKUPIJA 1997-2007
2007 m. išleistas leidinys Šiaulių vyskupijos 10 metų jubiliejui pažymėti.
sIAULIu_VYSKUPIJA

 

KRYŽIŲ KALNAS
Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio fotografijų albumas. Išleista Šiauliuose 2000 m. Sudarytoja Laima Šinkūnaitė, dailinikas Aurimas Švedas.
KRYzIu_KALNAS

 

„DOMINUS EST“ ir „CORPUS CHRISTI“
Astanos vyskupo augzilijaro Athanasius Schneider knygelės „DOMINUS EST“ ir „CORPUS CHRISTI“.