Leidiniai

2010 – 2012 m. – „Evangelija kasdien“

_NEB3779_2

2010 – 2012 m. išleistas unikalus leidinys „Evangelija kasdien“ – skirtas kasdieniam Šventojo Rašto skaitymui. Solidi knyga iliustruota Šventosios Žemės nuotraukomis, derintomis prie skaitinio minties. Nuotraukos – Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio ir knygos bendraautoriaus Evaldo Darškaus.
55-001
Knygą sudaro 5 tomai. Tomuose, žymimuose S ir E raidėmis, patalpinti kiekvienais metais pasikartojantys skaitiniai. S tome yra Advento, Kalėdų, gavėnios ir Velykų laiko, taip pat liturginių iškilmių, švenčių ir minėjimų Evangelijos kasdieniai skaitiniai. E tome pateikti liturginių metų eilinio laiko Evangelijos kasdieniai skaitiniai. A, B, ir C tomuose pateikti atitinkamai A, B ir C ciklų liturginių metų Evangelijos skaitiniai, skirti šventadieniams.

Kad būtų aišku, kurią (A, B, C, E ar S) knygą ir kuriame puslapyje skaityti, kiekvienais metais parengiamas informacinis kalendorius. Nuo 2014 m. kalendorių galima rasti internetiniame vyskupijos puslapyje: https://siauliuvyskupija.lt/evangelija-kasdien/.

„Evangelijos kasdien“ knygos tvirtai įrištos, todėl galės tarnauti kelioms kartoms. Jos – dvasinis palikimas šeimoje.

2023 m. – „Šventasis Apaštalas Paulius Turkijoje 2024“
20240103_085549 (1)

2022 m. – „Kanonizacijos proceso vadovas“

kanonizacijos-beatifikacijos-vadovas
Šis praktinis vadovas – pirmoji lietuvių kalba išleista knyga, skirta Dievo tarnų beatifikacijos ir kanonizacijos procesinėms byloms rengti. Leidinyje, kuris remiasi naujuoju teisynu, pateiktas tikslesnis klausimyno istorinėms byloms pavyzdys, Šventųjų skelbimo kongregacijos Reglamentas, išsamios bibliografinės nuorodos, abėcėlinė dalykinė rodyklė. Dviejuose prieduose skelbiami kanonai, kuriuos reikia taikyti kanonizacijos byloms, ir specifiniai teisės reikalavimai, susiję su šiomis bylomis.

2022 m. – „Šventumo šaknys Lietuvoje 2023“

kalendorius_2023

2021 m. – „Šventumo keliu 2022“

2020 m. – „Marija, globok Europą! 2021“

Kalendorius

2019 m. – „Apaštalas Paulius Graikijoje 2020“

2019

2019 m. – „CORPUS CHRISTI“

Astanos vyskupo augzilijaro Athanasius Schneider knygelė „CORPUS CHRISTI“.

2018 m. – „Dievo meilės pergalė 2019“

2018

2017 m. – „Švč. Mergelę Mariją menantys ženklai 2018“

2017

2016 m. – „Išganytojo relikvijos 2017“

2007

2015 m. – „Eucharistijos skelbimai 2016“

2007

2014 m. – „Šventųjų relikvijos Lietuvoje 2015“

2015

2013 m. – „Šventasis popiežius Lietuvoje 2014“

2014

2012 m. – „Dievo angelai – mūsų sargai 2013“

2013

2011 m. – „Šventieji, melskite už mus! 2012“

2012

2010 m. – „Marija, globok Lietuvą 2011“

2011

2009 m. – „Kryžių kalnas 2010“

2010

2009 m. – „DOMINUS EST“

Astanos vyskupo augzilijaro Athanasius Schneider knygelė „DOMINUS EST“.

2008 m. – „Šventoji žemė 2009“

2009

2007 m. – „Šventovės kalnuose 2008“

2008

2007 m. – „ŠIAULIŲ VYSKUPIJA 1997-2007“

2007 m. išleistas leidinys Šiaulių vyskupijos 10 metų jubiliejui pažymėti.
sIAULIu_VYSKUPIJA

2006 m. – „Kryžiai Europos kalnuose 2007“

2007

2000 m. – „KRYŽIŲ KALNAS“

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio fotografijų albumas. Išleista Šiauliuose 2000 m. Sudarytoja Laima Šinkūnaitė, dailinikas Aurimas Švedas.
KRYzIu_KALNAS