Kronika

01Rgp 2021

Rugpjūčio 1 d. Lygumuose tikintieji šventė Porciunkulės atlaidus. Lygumų klebonas kun. Vytautas Žvirzdinas pravesti atlaidus patikėjo pranciškonui kun. Severin Holocher OFM iš Kryžių kalno vienuolyno. Leono Nekrašo nuotr: Daugiau nuotraukų…

31Lie 2021

Liepos 31 d. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios bendruomenė džiugiai šventė Šv. Ignaco Lojolos jubiliejinius metus. Leono Nekrašo nuotraukos: Daugiau nuotraukų…

25Lie 2021

Liepos 25 d. švęsti Kryžių kalno atlaidai, skirti šeimos metams ir pasaulinei senelių ir pagyvenusių žmonių dienai. Atlaidų moto: „Šeimos metai – Meilės džiaugsmas šeimoje“. Dalis piligrimų tradiciškai į Kryžių kalno atlaidus nuo Šiaulių katedros ėjo pėsčiomis. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kryžių kalne buvo klausoma išpažinčių. Iškilminga eisena iki istorinės koplyčios atėjo Eucharistinės […]

24Lie 2021

Liepos 25 d. vakarą Kryžių kalne susirinko maldininkai. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vadovavo Kryžiaus keliui. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos rektorato organizuotos Šeimų stovyklos dalyviai inscenizavo pirmąsias Kryžiau kelio stotis. Daugiau Leono Nekrašo nuotraukų…  

23Lie 2021

LIEPOS 23 D. Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje 20.00 val. Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ koncertas. J. S. Bachas „Fugos menas“ (aranžuotė K. Amis). Dirigentas K. Variakojis 23.00 val. Naktinė ekskursija „Bažnyčia ir vienuolynas. Vakaro sutemos“. Gidė R. Krencienė LIEPOS 25 D. 20.00 val. Meninė interpretacija ,,Akimirkų ašaros“. Režisierė A. Gričiūtė, choreografė H. […]

23Lie 2021

LIEPOS 23 D. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje 19.00 val. Ekskursija „Puikiausia ant visų žemaičių (M. Valančius)“. Gidas A. Zaleskis lauks Katedros šventoriuje 20.00 val. XVIII tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio koncertas. V. Barkausko „Prisikėlimo oratorija“, R. Schumanno „Requiem“. Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras. Solistai: M. Arutiunova (sopranas), G. Kuzmickaitė […]

18Lie 2021

Liepos 16-18 dienomis Linkuvoje vyko tituliniai Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Liepos 18 d. šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis, brolis karmelitas t. Mariusz Placek. Gausiai susirinkusius atlaidų dalyvius Šiaulių vyskupas ganytojiškai paragino siekti Karmelio kalno aukštumų. Atlaidų dienomis Linkuvos klebonui kun. Tomui Janavičiui taip pat […]

15Lie 2021

Liepos 15 d. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis dalyvavo Žagarės vyšnių festivalyje. Šv. Mišias Jo Ekscelencija aukojo Senosios Žagarės šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje. Šv. Mišias kartu su vyskupu aukojo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis, Joniškio dekanas kun. Remigijus Jurevičius, Žagarės parapijos klebonas kun. Andrius Valčiukas, Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės beatifikacijos bylos dalyviai: […]