siauliu_svc_m_marijos_nekaltojo_prasidejimo_baznycia_02Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame!

Bažnyčioje įrengta koplyčia, kurioje ištisą parą garbinamas Švč. Sakramentas.

Kad malda tęstųsi visą laiką, prašome registruotis ir jungtis į maldą.

Kontaktiniai telefonai, kuriais tikintieji gali kreiptis, norėdami užsiregistruoti ir įsipareigoti adoruoti arba daugiau sužinoti apie vykstančią adoraciją:

mob. tel. 8 663 55203 Nijolė
tel. 8 41 521110 – (darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 13.00 val.)
el. paštas: adoracija.siauliai@gmail.com

DSC_9506Adorãcija [lot. adoratio], garbinimas, dievinimas.

Melstis mes mokomės tam tikrais momentais, klausydamiesi Viešpaties žodžio ir dalyvaudami Jo velykinėje paslaptyje, tačiau visą laiką, kiekvienos dienos įvykiuose mums yra dovanojama Šventoji Dvasia kaip maldos šaltinis. Jėzaus mokymo apie maldą mūsų Tėvui ir apie Jo apvaizdą prasmė yra ta pati: laikas yra Tėvo rankose; mes su Juo susitinkame dabar, ne vakar ir ne rytoj, bet šiandien: „O, kad šiandien išgirstumėte, ką Jis sako! Nebūkite kietaširdžiai“ (Ps 95, 7–8). (KBK 2659)

„Aš žiūriu į Jį, o Jis žiūri į mane“, pasakė prieš tabernakulį besimeldžiantis Arso kaimietis jo šventojo klebono laikais. Tas dėmesys Jėzui yra savojo „aš“ atsižadėjimas. Jėzaus žvilgsnis nuvalo širdį. Jo šviesa apšviečia mūsų širdies akis ir moko viską matyti Jo tiesos ir užuojautos visiems žmonėms šviesoje. Be to, kontempliacija [„įsižiūrėjimas“] kreipia žvilgsnį į Kristaus gyvenimo paslaptis. Taip mokomės „vidinio Viešpaties pažinimo“, kad vis labiau Jį mylėtume ir Juo sektume. (KBK 2715)

Kontempliatyvi malda yra Dievo žodžio klausymasis. Anaiptol nebūdamas pasyvus, šis klausymasis yra tikėjimo klusnumas, besąlygiškas tarno paslaugumas, kupinas meilės vaiko pritarimas. Kas taip paklūsta, taria „Taip“ drauge su Sūnumi, kuris tapo Tarnu, taria „Fiat“ drauge su Jo nuolankiąja tarnaite. (KBK 2716)

Ps. KBK – Katalikų Bažnyčios Katekizmas