Aliejų šventinimo šv. Mišios Šiaulių katedroje (2021-04-01), Leono Nekrašo nuotraukos