Attachment: DT kun. Pranciškaus Budrio postulatoriaus vizitas 2018

Meškuičių klebonas kun. Vytautas Ripinskis, pradėjęs domėtis kun. P. Budrio byla, sakė supratęs, kad eina jo pėdomis.