Kryžių kalno atlaidai 2021-07-25, L. Nekrašo nuotraukos