Attachment: KM_226_00273_0001

Vadovo viršeliui pasirinktas Gražinos Vingrienės freskos motyvas, primenantis, jog tikroji piligrimystė, - tai kelias paskui Kristų. Vysk. Eugenijaus Bartulio nuotr.