Attachment: IMG_2979

Skaistgirio susivienijimo atstovai suformavo Angelo sparną, kaip atminimą kelyje žuvusiems