Leidiniai

_NEB3779_2

2010 – 2012 m. išleistas unikalus leidinys „Evangelija kasdien“ – skirtas kasdieniam Šventojo Rašto skaitymui. Solidi knyga iliustruota Šventosios Žemės nuotraukomis, derintomis prie skaitinio minties. Nuotraukos – Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio ir knygos bendraautoriaus Evaldo Darškaus.
55-001
Knygą sudaro 5 tomai. Tomuose, žymimuose S ir E raidėmis, patalpinti kiekvienais metais pasikartojantys skaitiniai. S tome yra Advento, Kalėdų, gavėnios ir Velykų laiko, taip pat liturginių iškilmių, švenčių ir minėjimų Evangelijos kasdieniai skaitiniai. E tome pateikti liturginių metų eilinio laiko Evangelijos kasdieniai skaitiniai. A, B, ir C tomuose pateikti atitinkamai A, B ir C ciklų liturginių metų Evangelijos skaitiniai, skirti šventadieniams.

Kad būtų aišku, kurią (A, B, C, E ar S) knygą ir kuriame puslapyje skaityti, kiekvienais metais parengiamas informacinis kalendorius. Nuo 2014 m. kalendorių galima rasti internetiniame vyskupijos puslapyje: http://siauliuvyskupija.lt/evangelija-kasdien/.

„Evangelijos kasdien“ knygos tvirtai įrištos, todėl galės tarnauti kelioms kartoms. Jos – dvasinis palikimas šeimoje.

2006 m. –,,Kryžiai Europos kalnuose 2007“

2007
2007 m. – „Šventovės kalnuose 2008“
2008
2008 m. – „Šventoji žemė 2009“
2009
2009 m. – „Kryžių kalnas 2010“
2010
2010 m. – „Marija, globok Lietuvą 2011“
2011
2011 m. – „Šventieji, melskite už mus! 2012“
2012
2012 m. – „Dievo angelai – mūsų sargai 2013“
2013
2013 m. – „Šventasis popiežius Lietuvoje 2014“
2014
2014 m. – „Šventųjų relikvijos Lietuvoje 2015“
2015
2015 m. – „Eucharistijos skelbimai 2016“
2007

2016 m. – „Išganytojo relikvijos 2017“
2007

ŠIAULIŲ VYSKUPIJA 1997-2007
2007 m. išleistas leidinys Šiaulių vyskupijos 10 metų jubiliejui pažymėti.
sIAULIu_VYSKUPIJA
KRYŽIŲ KALNAS
Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio fotografijų albumas. Išleista Šiauliuose 2000 m. Sudarytoja Laima Šinkūnaitė, dailinikas Aurimas Švedas.

KRYzIu_KALNAS