Sausio 22 d. Šiaulių respublikinėje ligoninėje pagerbtas gydytojo, Šiaulių miesto Garbės piliečio, Vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio Šiauliuose įkūrėjo ir ilgamečio pirmininko, Šv. Kazimiero ordino nario ALBERTO GRIGANAVIČIAUS atminimas, minint išėjimo amžinybėn metines.

Šiaulių respublikinės ligoninės Chirurgijos skyriaus hole atidengta dail. Vitolio Trušio mozaika Albertui Griganavičiui.

Minejimą vedė Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas.

_NEB1503

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas įteikė gėles dukrai, nuoširdžiai pasveikino sūnų.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis išryškino, kad Albertas Griganavičius buvo blaivybės apaštalas, ištikimas Dievo ir Tėvynės mylėtojas, bei nuoširdus ir pasiaukojęs gydytojas.

_NEB1492

Šv. Kazimiero ordino komtūras Kazimieras Alminas pasakojo, kad visur ėjo kartu vardan tos Lietuvos. Padeklamavo savo eilėraštį, kurį sukūrė daktaro Alberto Griganavičiaus knygos ”Reikia tos Lietuvos“ pristatymo proga.

_NEB1494

Minėjimas tęsėsi ligoninės didžiojoje salėje.  Grojo Šiaulių m. Garbės pilietės Nijolės Prascevičienės paruošta daugelio konkursų laureatė smuikininkė Gintė Grigaitytė. Dainavo daugelio pasaulinių konkursų laureatas Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, vadovaujams Šiaulių m. Garbės piliečio, Šv. Kazimiero Lelijos Garbės ženklo laureato Remigijaus Adomaičio. Rodyta filmuota medžiaga apie A. Griganavičių, skaitoma jo kūryba.

 Pabaigoje Katalikių moterų Šv. Elzbietos draugijos pirmininkė pakvietė sudainuoti mėgstamą gydytojo dainą “Aš pasėjau Ąžuolą”.

_NEB1507

 17 val. Šv. Mišias Šiaulių Katedroje aukojo J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Daugiau nuotraukų…