Šešiolikos metų ir vyresnius jaunuolius kviečiame dalyvauti trumpametražinio filmo apie šeimą konkurse.
Filmą vertinimo komisijai pateikti reikia iki 2017 m. balandžio mėn. 25 d.
Konkurso organizatoriai – Pilietinių iniciatyvų sambūris.

Konkurso nuostatai

plakatas