kun. J. Zdebskio minejimas

„Štai ateinu, o Dieve, vykdyti Tavo valios“ (B. Žemaitytė)

 

Balandžio 29 d.

 Birutės Žemaitytės knygos

„R E G I U   V I E Š P A T Į

DVASINIAI MĄSTYMAI“

 pristatymas

11.00 šv. Mišios Šiaulių katedroje

12.00 Susitikimas su rašytoja, gydytoja reanimatologe Birute Žemaityte Pastoracinio centro (Tilžės g. 168) salėje

Renginio metu bus galima įsigyti naująją ir kitas B. Žemaitytės knygas

Reginio globėjas J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
Organizuoja Šv. Elzbietos katalikių moterų draugija