img144Saulėtą kovo 24 dienos šeštadienį Šiaulių katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija pakvietė prisiminti Šiauliuose gyvenusią, daugeliui gerai žinomą ir mylimą gydytoją, dėstytoją, docentę, Eucahristinio Jėzaus seserų kongregacijos seserį Danę Šlapkauskaitę SJE, į Tėvo namus iškeliavusią prieš 5 m.
Minėjimas pradėtas malda Šiaulių katedroje. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Po šv. Mišių rinktasi Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje. Susirinko, kaip sakė draugijos pirmininkė Janina Klungevičienė, artimiausiai bendravę žmonės: Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kurį s. Danė mažą gydė; s. Regina Teresiūtė, kurį laiką gyvenusi su s. Dane Šiauliuose; s. Agnė, lydėjusi sunkiausiu ligos metu iki mirties; Šiaulių universitete Medicinos pagrindų katedroje kartu dirbęs doc. dr. Jūra Vladas Vaitkevičius ir kiti.
S. Danė Šlapkauskaitė SJE vadinta žiburėliu,  tų laikų knygneše, kuri visada nešiodavosi didelį krepšį. Būdama nepaprastai veikli, viskuo besirūpinanti, s. Danė į gerų darbų darymą įtraukdavo ir kitus. Už paslaugas atsilygindavo vertingomis knygomis.
Doc. dr. Jūra Vladas Vaitkevičius prisiminė, kaip, dirbdamas Šiaulių universiteto Medicinos pagrindų katedros vedėju nustebo, kad vienuolė ateina į universitetą dirbti. Greitai įsitikino, kad naujoji dėstytoja labai organizuota, veikli, sumani. J. V. Vaitkevičius džiaugėsi naujomis idėjomis, pasikeitusia katedros dvasia. Bendradarbius suvienijo meilė. Iki ašarų docentą sužavėjo s. Danės organizuotas renginys prie gimdymo namų, kurio metu dėkota gydytojams už gimusius vaikus.
Minėjimą puošė saksofonu grojusi dešimtmetė Goda Andrašiūnaitė; katalikių moterų Šv. Elzbietos ansamblis, vadovaujamas Vitos Kilčiauskienės; kanklėmis grojusi Elena Ralienė, akordeonais – Lida Kulikauskienė ir Arnas.
S. Regina Teresiūtė SJE, prisiminė, kaip  kun. J. Zdebskis kviesdavo: prašykim mirusiųjų pagalbos, jie dega begaliniu noru padėti. Tik mes neprašom. Prašykim.

s. Danės SJE atminimo vakaras 2018

s. Danės SJE atminimo vakaras 2018

s. Danės SJE atminimo vakaras 2018

 

Daugiau nuotraukų…