katedraBirželio 17 d. (šeštadienį)

Šiaulių vyskupijos 20 metų jubiliejus

Padėkos šv. Mišios katedroje 11.00 val. 

Po šv. Mišių – susitikimas Pastoracinio centro salėje.

K v i e č i a m e !