Birželio 8 d. (ketvirtadienį)

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo Kunigo iškilmė

Kunigų šventėjimo diena

     11.00 val. konferencija Šiaulių vyskupijos kurijos Didžioje salėje.

      12.00 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje.