plakatas be ikiArtėja Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė. 2020 m. sausio 12 dieną 12 val. Šiaulių arenoje švęsime gyvenimą. „Aš esu gyvybės duona“ (Jn 6, 48) – pavadinimas įpareigoja ir praneša pagrindinę Šeimų šventės žinią.

 

Po iškilmingų šventųjų Mišių ir Santuokos sakramento atnaujinimo, matysime svečio iš JAV kun. Leo Patalinghug kulinarinį šou „Ką daryti, kad skirtingi požiūriai nesugadintų vakarienės džiaugsmo?“.

Daugiau apie kun.Leo Patalinghug kulinarinį šou:

Š I A U L I Ų   V Y S K U P I J O S   Š E I M Ų   Š V E N T Ė  – 2020 m. sausio 12 d. Šiaulių arenoje.
Šiaulių vyskupijos šeimų šventė 2019