Lapkričio 8 d. pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendoriaus 2016-iesiems metams.

11 val. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis katedroje aukojo šv. Mišias. Melstasi už visą Šiaulių vyskupiją ir ypatingai – už piligrimus, kurie keliavo iš Žagarės į Santiago de Compostelą gegužės 5–spalio 16 d.

 

Po šv. Mišių rinktasi Pastoraciniame centre.
Piligrimai pasidalino beveik puse metų trukusios kelionės iš Žagarės į Santiago de Compostelą įspūdžiais.

2015-11-082015-11-08

 

 

 

 

 

 

Padėkojus piligrimams, naująjį savo nuotraukų kalendorių 2016-iesiems metams pristatė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
kalendorius 2016Mūsų gyvenimo šaltinis yra Eucharistija, sakė Šiaulių vyskupas. Todėl 2016 metų kalendoriaus pavadinimas – „Eucharistijos stebuklai“.
Yra minimi 153 pasaulyje įvykę Eucharistijos stebuklai, kurių metu Dievas vienaip ar kitaip patvirtino realų Kristaus Kūno ir Kraujo buvimą konsekruotoje Ostijoje ir Vyne. Dvylikos šių stebuklų liudijimų fragmentai užfiksuoti naujojo kalendoriaus nuotraukose.
Šiaulių vyskupas vietoves, kur yra įvykę Eucharistijos stebuklai, lankė bei fotografavo piligriminių kelionių metu. Vienoje iš stebuklo vietų – Orviete (Italija) vyskupas sakėsi buvęs net tris kartus, paskutinį kartą – šių metų spalio mėn.
Pasidalinęs kelionių įspūdžiais, iškėlęs Eucharistijos reikšmę, ganytojas pabrėžė: „kiekvieną kartą, kai vyksta šv. Mišių auka, vyksta ŠIS stebuklas“.

2015-11-08

Giesmėmis pristatymą iliustravo Šv. Cecilijos ansamblis, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės.

2015-11-08

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų…