Aliejų šventinimo šv. Mišios 2018Didžioji Savaitė. O po jų – džiaugsminga PRISIKĖLIMO šventė. Kaip rašo pranašas Izaijas: „Štai aš jau kuriu naują dangų ir naują žemę. O to, kas buvo, niekas neatsimins, nei į galvą niekam nebeateis. Džiaukitės ir linksminkitės amžinai tuo, ką aš kuriu. Štai aš kuriu Jeruzalę ‘Džiaugsmu’, o jos žmones – ‘Linksmybe'“ (Iz 65, 17-18).

Skelbiame pamaldų tvarką Šiaulių vyskupijos Joniškio, Kelmės, Pakruojo ir Šiaulių dekanatuose

Verbų sekmadienio, Didžiosios savaitės ir Šv. Velykų pamaldų tvarka:

Bažnyčia

Verbų Sekmadienis

04.14

Didysis Ketvirtadienis

04.18

Didysis Penktadienis

04.19

Didysis Šeštadienis

04.20

Velykų iškilmė

04.21

Velykų II diena

04.22

Atvelykio Sekmadienis

04.28

Gasčiūnių Šv. Stanislovo Kostkos 16.00 16.00 16.00 11.00
Joniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 10.00, 12.00 18.00 18.00 20.00 8.00, 12.00 10.00, 12.00 10.00, 12.00
Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo 10.00
Kriukų Šv. Lauryno 12.00 18.00 18.00 18.00 8.00, 12.00 12.00 12.00
Rudiškių Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo  10.00 17.00 17.00 17.00 10.30  10.00
Skaistgirio Šv. Jurgio 11.00 18.00 18.00 19.00 8.00 11.00 11.00
Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus 12.00 18.00 18.00 20.00 8.00 12.00 12.00
Žagarės Šv. apašt. Petro ir Pauliaus (II Žagarės parapijos) 10.00 10.00 10.00
Žukančių Nukryžiuotojo Jėzaus 14.00 18.00 12.00 14.00
Bažnyčia

Verbų Sekmadienis

04.14

Didysis Ketvirtadienis

04.18

Didysis Penktadienis

04.19

Didysis Šeštadienis

04.20

Velykų iškilmė

04.21

Velykų II diena

04.22

Atvelykio Sekmadienis

04.28

Karklėnų 11.00 17.00 17.00 10.00 11.00
Kelmės 8.00, 10.00, 12.00 18.00 18.00 20.00 8.00, 12.00 10.00, 12.00 8.00, 10.00, 12.00
Kiaunorių 12.30 16.00 16.00 16.00 12.30 12.30
Kolainių  9.00 16.00 16.00 16.00 11.00 9.00
Kražių 13.00 18.30 18.30 20.00 8.00 13.00 13.00
Liolių 13.00 19.00 19.00 19.00 9.00 11.00 11.00
Maironių 09.00 17.00 17.00 17.00 7.00 09.00 09.00
Pakražančio 10.00 16.00 16.00 18.00 11.00 10.00 10.00
Palendrių vienuolyno 10.00 17.30 16.00 22.00 10.00 10.00 10.00
Pašilės  10.00 17.00 15.30 12.00 10.00
Stulgių 12.00 19.00 19.00 21.00 8.00 12.00 12.00
Šaukėnų 12.00 19.00 19.00 19.00 8.00 12.00 12.00
Tytuvėnų 10.00, 12.00 19.00 19.00 20.00 7.00 10.00, 12.00 10.00, 12.00
Užvenčio 11.00 18.00 18.00 18.00 8.00 17.00 11.00
Vaiguvos 11.00 18.00 18.00 18.00 8.00 11.00 11.00
Verpenos 15
Vidsodžio 10.30 17.00 17.00 17.00 10.00 10.30 10.30
Žalpių  13.00 15.00 15.00 15.00 11.00  13.00 13.00

 

Bažnyčia

Verbų Sekmadienis

04.14

Didysis Ketvirtadienis

04.18

Didysis Penktadienis

04.19

Didysis Šeštadienis

04.20

Velykų iškilmė

04.21

Velykų II diena

04.22

Atvelykio Sekmadienis

04.28

Klovainių Švč. Trejybės 12.00 18.00 18.00 20.00 8.00 12.00 12.00
Lauksodžio šv. Aloyzo 10.00 17.00 17.00  17.00 11.00  –  10.00
Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 10.00 18.00 18.00 20.00 8.00 10.00 10.00
Lygumų Švč. Trejybės 12.00 19.00 19.00 19.00 8.00 12.00 12.00
Pakruojo šv. Jono Krikštytojo 9.00, 10.30 17.00 17.00 19.00 8.00, 10.30 10.30 9.00, 10.30
Pamūšio šv. Antano Paduviečio  13.30  –  17.00  12.00 13.30
Pašvitinio Švč. Trejybės 12.00 19.00 19.00 20.00 8.00 10.00 12.00
Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo 10.00 19.00 19.00 19.00 8.00, 12.00 10.00 10.00
Stačiūnų šv. Lauryno 10.00 17.00 17.00 17.00 10.00 10.00
Žeimelio Šv. Petro ir Povilo  10.00 16.30 16.30  16.30  10.00 10.00
Bažnyčia

Verbų Sekmadienis

04.14

Didysis Ketvirtadienis

04.18

Didysis Penktadienis

04.19

Didysis Šeštadienis

04.20

Velykų iškilmė

04.21

Velykų II diena

04.22

Atvelykio Sekmadienis

04.28

Alksniupių 12.00
Baisogalos 11.00 17.30 17.30 17.30 8.00 11.00 11.00
Dambavos  8.30 15.00  15.00 15.00 10.00 8.30 8.30
Dapšionių  12.00 15.00  15.00 15.00 12.00 12.00
Grinkiškio 11.00 17.00 17.00 18.00 8.00 11.00 11.00
Kurų 10.00 17.00 17.00 18.00 10.00 10.00 10.00
Palonų 10.00 16.00 7.00 10.00
Pašušvio  12.30 10.00 12.30
Pociūnėlių 12.00 18.00 18.00 18.00 9.00 12.00 12.00
Polekėlės  13.00 18.30  18.30 20.30 8.00 10.00 13.00
Radviliškio 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 18.00 18.00 20.00 8.00, 11.00 10.00, 12.00 8.00, 9.30, 11.00, 12.30
Sidabravo  10.30 18.00 18.00 18.00 8.00 10.30 10.30
Šaukoto  13.00 17.00  17.00 17.00 10.30 13.00 13.00
Šeduvos 10.00 18.00 18.00 19.00 8.00 10.00 10.00
Šiaulėnų  11.00 19.00 19.00 19.00 8.00 11.00 11.00
Vadaktų  9.00 16.30  16.30 16.30 10.00 9.00
Bažnyčia

Verbų Sekmadienis

04.14

Didysis Ketvirtadienis

04.18

Didysis Penktadienis

04.19

Didysis Šeštadienis

04.20

Velykų iškilmė

04.21

Velykų II diena

04.22

Atvelykio Sekmadienis

04.28

Aukštelkės 9.30 16.00 16.00 16.00 10.00 9.30
Bazilionų 12.30 18.00 18.00 18.00 8.00 12.30 12.30
Gruzdžių 12.00 19.00 19.00 19.00 8.00 12.00 12.00
Juozapavos 14.00 15.00 15.00 15.00 12.00 14.00 14.00
Kairių 12.00 18.00 18.00 20.00 8.00 12.00 12.00
Kryžių kalno koplyčioje 11.00 18.00 15.00 21.00 11.00 11.00 11.00
Kuršėnų 9.00, 10.30, 12.00 18.00 18.00 18.00 8.00, 10.30 10.30 9.00, 10.30, 12.00
Kurtuvėnų 11.00 18.00 18.00 18.00 8.00 11.00 11.00
Kužių 11.00, 13.00 18.00 18.00 18.00 8.00 11.00 11.00, 12.30
Meškuičių 12.00 19.00 19.00 19.00 8.00 12.00 12.00
Micaičių 12.00 19.00 19.00 19.00 7.30 12.00 12.00
Pakapės 10.30 17.30 17.30 17.30 10.30 10.30 10.30
Raudėnų 10.00 17.00 17.00 17.00 9.30 10.00 10.00
Rėkyvos 8.30 19.00 19.00 19.00 8.00 8.30 8.30
Šakynos 11.30 18.00 18.00 18.00 8.00 10.00 11.30
Šiaulių Katedros 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 11.00 (Krizmos), 18.00 (Paskutinės Vakarienės) 18.00 18.00 7.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00, 18.00-festivalio „Resurrexit“ atidarymas 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00-festivalio „Resurrexit“ uždarymas, 18.00
Šiaulių Šv.Jurgio 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 17.00 17.00 20.00 8.00 (Prisikėlimo), 11.00, 12.30 (kitos) 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 8.00, 9.30, 11.00, 12.30
Šiaulių Švč. M. Marijos 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 18.00 18.00 18.00 8.00, 11.00, 12.30, 18.00 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
Šiaulių šv. Ignaco Lojolos (jėzuitų) 9.00, 11.00, 18.00-Susitaikinimo pamaldos 18.00 18.00 21.00 9.00, 11.00 11.00 9.00, 11.00, 18.00
Šiaulių Respublikinės ligoninės koplyčioje  15.00 15.00  15.00 15.00
Šiaulių R. L. Moters ir vaiko klinikų koplyčioje  16.30 16.30  16.30 16.30
Šiupylių 10.00 17.00 17.00 17.00 10.00 10.00
Varputėnų 9.00 15.00 15.00 15.00 12.00 9.00 9.00
Žarėnų 10.00 16.00 10.00 10.00