???????????????????????????????Vasario 1 d. 13.30 val. šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas. Prie altoriaus buriavosi Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikai.

Sakydamas pamokslą prelatas aiškino, kad Evangelija nėra skirta vien pristatyti Jėzaus gyvenamojo laiko realijas. Ji padeda apmąstyti mūsų dienų realybę. Šios dienos Evangelija apie tai, kaip Jėzus išgydo paralyžiuotąjį, sukrečia dvejopai: iš vienos pusės pristatoma Dievo visagalybė, iš kitos pusės – vargšas žmogus. Tai leidžia kalbėti apie pasaulį užvaldžiusį blogį, nutrūkus ryšiui su Dievu. Ir gėris, ir blogis, anot prelato, prasideda nuo smulkmenų. Atrodo, kas čia tokio, jei nebėra šeimos, jei viešoje vietoje nebegalima kabinti kryžiaus, jei tėvai nebegali auklėti savo vaikų… Lengvabūdiškai numoję ???????????????????????????????ranka šiandien stebimės dėl blogybių, vykstančių mūsų tėvynėje, Europos sąjungoje.

 Kai žmogus pradeda nebekreipti dėmesio į pasaulyje vykstančią suirutę, jis tampa suluošintas. Užmirštama didžioji atsakomybė prieš Dievą ir gyvenimą. Žmogus pasidaro žiaurus savo vidiniame pasaulyje.

Pasaulis svyruoja ant dviejų lėkščių. Vienoje – gėris, kitoje – blogis. Kol bus gerų žmonių, gėris visada atsvers. kikevieno mūsų uždavinys – išlaikyti tvirtą tikėjimą, vidinio gyvenimo savastį, – sakė prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA14 val. pilnutėlė Pastoracinio centro salė prisirinko į naujos prelato prof. habil. dr. Vytauto Stepono Vaičiūno eilėraščių knygos „Tau atviras dangus“ pristatymą.

Svečius pristatė Šiaulių katedros klebonas t. lic. Egidijus Venckus. Knygą pristatė poezijos rinkinio redaktorius Robertas Keturakis, autorius prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas ir  leidėjas Valdas Kubilius.

Vaiciuno_knyga„Tau atviras Dangus“ – antrasis V. S. Vaičiūno eilėraščių rinkinys, kuriame mums patikėtas pasaulis, aukštesniosios realybės begalybė ir suklusęs, kas žmogui skirta, mūsų laikinumas gali sutapti su galimybe įžvelgti įprastume netikėtumus, paslapties atšvaitus, dvasios ilgesį merkantilizmo niokojamame gyvenime.

Prelatas Vytautas Vaičiūnas yra gimęs Šiauliuose, Šv. Jurgio parapijoje. Tai ilgametis Kauno kunigų seminarijos dėstytojas ir rektorius, Vytauto Didžiojo Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Kauno miesto savivaldybės sielovadinikas.

???????????????????????????????Antrąją popietės valandą minėtos vyskupo Antano Baranausko 180 – osios metinės.

Monospektaklį „Akių sunka“ atliko – Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas.

 

 

 

Daugiau nuotraukų…