Spalio 13 d. (sekmadienį) pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotraukų kalendorius 2014-tiesiems metams. Kalendorius „Šventasis popiežius Lietuvoje“ skirtas Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo 20-mečiui paminėti.

11 val. Šiaulių katedroje Jo Ekscelencija Eugenijus Bartulis aukojo Šv. Mišias. Po jų rinktasi vyskupijos Pastoracinio centro salėje, kuri vos talpino norinčius pamatyti ir įsigyti naująjį kalendorių.

Pristatymo renginį pradėjo ir vedė Šiaulių dramos režisierė Regina Steponavičiūtė, kvietusi prisiminti Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje 1993 metais. Buvo skaitomos ištraukos iš palaimintojo popiežiaus Lietuvoje: Vilniuje, Kryžių kalne, Šiluvoje sakytų kalbų ir pamokslų. Giesmėmis puošė šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės. Kalendoriaus nuotraukas komentavo pats Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

100_0326

Kaip ir ankstesniais metais, kalendorius išleistas 2 dydžių: didesnis, kabinamas ant sienos ir mažesnis – stalinis. Kalendoriaus viršelyje – Kryžių kalnas. Kryžių fone matosi Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II dovanotas kryžius ir koplyčia, kurioje 1993 m. rugsėjo 7 d. popiežius aukojo šv. Mišias. Viršelio antrojoje pusėje surašytos svarbiausios Šventojo Tėvo gyvenimo datos, Palaimintojo Jono Pauliaus II litanija, Malda Šventajai Dvasiai ir malda pal. Jonui Pauliui II. Kitame lape – Popiežiaus pomirtinė žinia Dieviškojo gailestingumo sekmadienio proga, Šiaulių vyskupo palaiminimas ir parašas. Kalendorių puošia popiežiaus Jono Pauliaus II atminimui pastatytų paminklų, paminklinių lentų, kryžių, šventovių, kuriose ar šalia kurių pastatyti Popiežiaus atminimo ženklai nuotraukos.

100_0334

Šiaulių ganytojas, pristatydamas kalendorių, ragino drauge keliauti visus metus drąsiai ir su viltimi. Todėl paskutiniam metų – gruodžio mėnesiui pasirinkta Vilniuje Apaštališkosios nunciatūros kieme skulptoriaus Juozapo Jakšto pastatyto Jono Pauliaus II kryžiaus su prisikėlusiu Kristumi nuotrauka.

Renginio pabaigoje prie Šiaulių vyskupo nusidriekė ilga eilė. Ganytojas su šypsena, kiekvieną pakalbindamas dalijo autografus, nors jau skubėjo važiuoti į Kauną, kur 18.30 val. pristatė kalendorių Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje.

IMGP4980

Daugiau nuotraukų…