Spalio 23 d. Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventinino atnaujintą koplyčią, pavadintą Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II vardu.

2016-10-23, Tytuvėnai

 Sekmadienį į Tytuvėnų bažnyčią gausiai rinkosi tikintieji. Prieš šv. Mišias į katedrą buvo iškilmingai įneštos šv. Jono Pauliaus II relikvijos. Relikvijas nešė Tytuvėnų parapijos klebonas kun. Rimantas Žaromskis.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Šv. Mišios prasidėjo 12.00 val. Aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza.

2016-10-23, Tytuvėnai

Šiaulių vyskupas pašventino atnaujintą ir naujai dedikuotą koplyčią, altorių, relikvijorių bei koplyčios centre esantį šv. Jono Pauliaus II paveikslą.

2016-10-23, Tytuvėnai

Tytuvėniškiai pirmieji turėjo galimybę pamatyti ir įsigyti vos prieš dvi dienas pasirodžiusį naująjį Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendorių, skirtą 2017 metams. Kalendoriuje „Išganytojo relikvijos“ – nuo Kristaus gimimą liudijančios prakartėlės iki Prisikėlimą šlovinančios Manopelo skarelės. Notraukos darytos įvairiose skirtingų šalių bažnyčiose. Visi nuotraukose užfiksuoti daiktai – vinis, vainikas, Turino drobulė ir kt. – vadinami relikvijomis, nes priklausė Jėzui ar buvo Jo paliesti. Jie liudija Jėzaus Kristaus gyvenimą, kančią ir mirtį dėl mūsų išganymo.

2016-10-23, Tytuvėnai

 

Koncerto „Rudens giesmės“ metu giedojo asociacijos „Muzikos galia“ solistės Diana Tiškovaitė (sopranas) ir Fausta Savickaitė (mecosopranas). Solistes pristatė su „Rudens giesmėmis“ bendradarbiaujančios Prie­nų vien­kie­mio bend­ruo­me­nės „Iš­li­ki­mas“ įkūrėja Janina Skeberdienė.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Iškilmes organizavo Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų karalienės parapija, parapijos klebonas kun. Rimantas Žaromskis ir VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“.

Daugiau nuotraukų…