Sutvirtinimas suteikia Krikštui Malonės pilnatvę; tai sakramentas, suteikiantis Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių Tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1996).

_NEB5204

Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarka:

Diena Laikas Vieta
Rugsėjo 25 d. 18:00 val. Pašvitinio bažnyčia
Rugsėjo 26 d. 17:00 val. Liolių bažnyčia
Rugsėjo 27 d. 10:00 val. Linkuvos bažnyčia