caritas„Caritas“ kviečia šiauliečius dalyvauti projekte

„Gyvenimo spalvos“

Daug žmonių Lietuvoje patiria emocinius ir fizinius sunkumus, tačiau nedrįsta kreiptis pagalbos. Todėl Šiaulių vyskupijos „Caritas“ pradėjo įgyvendinti projektą „Gyvenimo spalvos“ ir jame kviečia dalyvauti 60 metų ir vyresnius šiauliečius, kurie nedirba arba jų darbinė veikla yra besibaigianti.
Projekto dalyviams bus rengiami sielovados seminarai netekus artimųjų, santykių krizių temomis, vedamos kineziterapijos mankštos, konsultuojama teisiniais ir socialiniais klausimais, lankomi vieniši vyresnio amžiaus žmonės savanorystės pagrindais.Paskaitos ir užsiėmimai vyks Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre.
Taip pat bus organizuojamos dvi dvasinio tobulinimo išvykos ir bendri susitikimai su Raudonojo Kryžiaus bei Maltos Ordino atstovais.
Projektu siekiama pagerinti vyresnio amžiaus žmonių psichologinę ir fiziologinę sveikatą, įtraukti žmones į savanorišką veiklą.
Projektas prasidėjo spalio 1 d. ir tęsis iki 2022 m. rugsėjo 30 d.
Dalyvavimas veiklose nemokamas. Projektą finansuoja JAV katalikų vyskupų konferencija.
Norinčius dalyvauti prašome kreiptis tel. +370 65786463 arba atvykti į Šiaulių vyskupijos „Caritas“
(Tilžės g. 186, Šiauliai).