Kryžių kalno statytojams – malda ir atminimo kryžius

Birželio 1-ąją, Vaikų gynimo dieną, vyko tradicinis, Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio įsteigtas ir globojamas kasmetinis piligriminis žygis iš Šiaulių katedros į Šiaulių rajone esantį Kryžių kalną.

Šiemet žygis bei šv. Mišios Kryžių kalne turėjo ir dar vieną intenciją: paminėtas kryžiaus nešimo į Kryžių kalną jubiliejus: lygiai prieš 50 metų, 1973 metų gegužės 19-osios vėlų vakarą, devyniolika maldininkų, vadovaujami Dievo tarno Mečislovo Jurevičiaus, į tuomet visiškai tuščią – sovietinių aktyvistų „nuvalytą“ Kryžių kalną, saugumo sekami, nunešė ir pastatė kryžių, kuris išstovėjo vos keletą valandų.

Lygiai tris valandas trukusį piligriminį žygį į Kryžių kalną vedė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, o priekyje, greta jaunimo, žygiavo Janina Žibėnienė – šiaulietė, kuri 1973-ųjų metų gegužės 19 dieną drauge su kitais devyniolika tikinčiųjų nešė kryžių į Kryžių kalną. Beje, Janina Žibėnienė į Kryžių kalno piligriminį žygį išėjo tik ką parskridusi iš Prancūzijos, kur dalyvavo piligriminiame trijų dienų žygyje Paryžius–Šartras.

Piligriminiame žygyje Šiaulių katedra–Kryžių kalnas dalyvavo per 400 žygeivių – daugiausia jaunimo iš Šiaulių rajono, Šiaulių miesto bei kitų savivaldybių.

Kryžiaus nešimo jubiliejaus minėjimas – Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūrijos ir Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio iniciatyva.

Prieš šv. Mišias aktorius, šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūras aktorius Vladas Baranauskas priminė susirinkusiems 1973 metų gegužės 19-osios įvykius, liudytojų pasakojimus apie tai, kaip devyniolika Eucharistijos bičiulių draugijos narių Mečislovas Jurevičius, Stasys Čilinskis, vienuolė kaunietė Gema Stanelytė, šiaulietė vienuolė Ieva Lideikytė, Genė Bružaitė, Juozas Šileikis, Virginija Šileikytė, Gailutė Alijošiūtė, Kristina Milaknytė, vėliau kunigu tapęs Ričardas Repšys, Donatas Samėnas, Ignas Budraitis, Zenonas Mištautas, Virginijus Ivanovas, Bronislovas Žalpys, Janina ir Vytautas Žibėnai ir dar du žmonės – fotografas iš Kuršėnų ir tada miškininkas Povilas rengėsi ir saugumo persekiojami naktį nešė kryžių į Kryžių kalną.

Kanklėmis grojo Šv. Kazimiero ordino narė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos direktorė Regina Marozienė.

Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovas Arūnas Jankauskis, Meškuičių klebonas Vytautas Ripinskis bei Šiaulių šv. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos klebonas Gintaras Jonikas  – būtent šioje bažnyčioje pradėta beatifikacijos byla Dievo tarnui Mečislovui Jurevičiui.

Šv. Mišiose giedojo Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos moksleivių choras, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės.

Šv. Mišiose ir minėjime dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės vicemeras Eimantas Kirkutis, mero patarėja Rita Žadeikytė. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis padėkojo Šiaulių rajono savivaldybei, jos vadovams už Kryžių kalno tvarkymą ir priežiūrą. Šiaulių rajono savivaldybė rėmė ir Birutės Žymantienės knygos „Kryžių sodininkas“ leidybą. Šioje knygoje pasakojama, prisimenama ir 1973 metų gegužės 19-osios istorija, ir jos dalyviai bei Dievo Tarno Mečislovo Jurevičiaus veikla ir gyvenimas.

Po šv. Mišių vyskupas Eugenijus Bartulis pakvietė visus į Kryžių kalną, kur Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūrija pastatė kryžių 1973 metų kryžiaus Kryžių kalne statytojams ir visiems gūdžiu sovietmečiu saugojusiems, lankiusiems ir globojusiems Kryžių kalną. Kryžiaus autorius –menininkas, medžio meistras Modestas Sokas. Kryžiuje įrašyti tie patys žodžiai, kaip ir 1973 metų gegužės 19 d. disidentų neštame į Kryžių kalną kryžiuje „Kristau Karaliau, teateinie Tavo Karalystė į mūsų šalį“.

Kryžiaus šventinime drauge su vyskupu Eugenijumi Bartuliu dalyvavo  šv. Mišias aukoję kunigai, 1973 metų žygio dalyvė Janina Žibėnienė, kryžiaus nešėjų artimieji, Šiaulių rajono savivaldybės vicemeras Eimantas Kirkutis, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūras Vladas Baranauskas, komtūrijos kanclerė, mero patarėja Rita Žadeikytė, kadenciją baigęs komtūras Kazimieras Celestinas Alminas ir kiti.

Šiaulių rajono savivaldybės informacija

Zigmo Ripinskio, organizatorių nuotraukos:

20230531_181725 IMG_0007 copy IMG_0009 copy IMG_0215 copy IMG_0376 copy IMG_0424 copy Minejimas Kryžiu kalne_14 Minejimas Kryžiu kalne_16