Lapkričio 30 d. Šiaulių vyskupijoje lankėsi pranciškonas konventualas t. Amedeo FERRARI. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre t. Amedeo susitiko su Šiaulių vyskupu E. Bartuliu ir Šiaulių vyskupijos kunigais. 

_neb3937

Beveik visą dieną trukusio adventinio susikaupimo metu kun. Amedeo kalbejo apie kunigystės gyvenimo sunkumus. Jis priminė, jog kunigas turi statyti gyvąją Bažnyčią.

Labai giliai visus palietė nuoširdus kunigystės esmės ir prasmės perteikimas. Kunigas turi ne imituoti Kristų, bet būti antruoju Kristumi, tik tuomet jo gyvenimas neš gausių meilės vaisių.

_neb3935

Kunigas turi kurti parapijos bendruomenę į vieną šeimą ir bendrauti mylėdamas pirmas.

Kristus mokė: Mylėkite „kaip aš jus mylėjau“ (žr Jn 15, 12). Čia visos kunigo veiklos pagrindas.

_neb3934

Vertėjavo Kelmės klebonas, dekanas liturg. lic. Mindaugas Grigalius ir Baisogalos klebonas, teol. lic. Tomas Janavičius.

_neb3938
_neb3939

Po bendrų pietų laikas skirtas atviriems pokalbiams, dalyviai dalinosi, kaip juos palietė konferencijų mintys.

Pilni dekingumo Dievui ir dvasinio susitelkimo vadovui kun. Amedeo FERRARI OFM CONV., Šiaulių vyskupijos kunigai pakylėti ir pradžiuginti išsiskirstė, trokšdami nešti meilę ir tiesą savo ganomiesiems.

 

————————————————————————–

Tėvas Amedeo Ferrari yra pranciškonas konventualas, šiuo metu gyvena konvento bendruomenėje ir atlieka bažnytinius patarnavimus.

Bakalauro studijose gilinosi į filosofiją ir teologiją. Doktorantūrai rinkosi psichologijos mokslo kryptį, disertaciją rašė Paduvos universitete, tema – asmenybė.

Antroji disertacija, moralinės teologijos srityje, rašyta Alfonsianos universitete prie Vatikano.

18 metų tarptautinio ugdymo centre Loppiane (Fokoliarų judėjimas) buvo atsakingas už vienuolius, bendradarbiavo su diocezinių kunigų centru, besiremiančiu bendrystės dvasingumu vienybės charizmos šviesoje. Šiame centre, vieni trumpiau, kiti ilgiau, gyveno 2600 vienuolių iš 145 vienuolijų iš skirtingų kontinentų.

Tėvas Amedeo vedė konferencijas, ugdymo kursus, rekolekcijas įvairioms vienuolių, kunigų ir diakonų grupėms Italijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Meksikoje. Temos įvairios: kaip realizuoti bendrystės dvasingumą krikščioniškose parapijų ir vyskupijų bendruomenėse“; apie naująją evangelizaciją; Marijonišką kunigystę bendrystės bažnyčioje; kaip elgtis konfliktų metu kunigų arba vienuolių gyvenime?; santykiai su atsakingaisiais ir paklusnumas bendrystės bažnyčioje.

Daug metų buvo patarėju ir prisidėjo kuriant temas integralaus asmenybės ugdymo srityje, trejybinės antropologijos šviesoje, tiek jaunimo grupėms, tiek ir teologijos studentams įvairiose institucijose.