ADVENTO REKOLEKCIJOS ŠIAULIŲ ŠV. JURGIO PARAPIJOJE

Šv. Jurgio parapijos bendruomenės narius kviečiame kartu švęsti adventinį laikotarpį ir bendrystėje išgyventi rekolekcijas.

Gruodžio 16 d. (šeštadienį) 17.00 val. Šv. Mišios. Kviečiamas jaunimas besirengiantis Sutvirtinimo sakramentui.

Gruodžio 17 d. (III – ąjį advento sekmadienį) Šv. Mišios bus įprastu laiku (8.00 val., 9.30 val., 11.00 val. 12.30 val).

Rekolekcijas ves Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius kun. St. Kazėnas.