10914731_740285836067580_4148528462670172013_oBrangūs broliai ir seserys, brangios šeimos!

Kaip šventojo tėvo atstovas jūsų šalyje, širdingai jus sveikinu, būdamas dėkingas, kad galiu kreiptis į visas šeimas, džiaugsmo ir padrąsinimo žodžiu.

Kaip jūs gerai žinote, šventasis Tėvas puikiai supranta šeimų padėtį visuomenėje, jūsų sunkumus ir išbandymus su kuriais susiduriate; siekius ir idealus kurie jus įkvepia.

Jūsų buvimas pasaulyje, brangūs broliai ir seserys, turi būti pastovus tikėjimo, drąsos ir optimizmo liudijimas; pilnai ir visiškai išgyventas pasitikėjimo aktas Dievo Apvaizda, iškalbingas pačių aukščiausių ir švenčiausių šeimos vertybių išgyvenimas šeimoje.

Šeimos yra kviečiamos ir toliau būti moralios sąžinės liudijimu mūsų visuomenėje, ypač šiuo svarbiu laiku kai yra matomi susirūpinimą keliantys egoizmo, abejingumo, atstumiančio hedonizmo, dažnai prisitaikėliškumo ir smukusio elgesio simptomai.

Brangūs broliai ir seserys, jūs turite įvykdyti didelę ir sudėtingą užduotį: apsaugoti šeimos institutą, sakraliame ir nepalaužiamame jausmų ir santuokinių ryšių tvirtume, kuris yra santuokos pamatas, dėl kurio šeima išaukštinta jos pirminiame tiksle, tai yra būti žmogiškosios gyvybės palaimintu ir vaisingu šaltiniu, saugančiu šeimos židinį kur gausiems palikuonims yra teikiama būtina išskirtinė globa ir socialinis solidarumas, kurie patartų įstatymų leidėjams priimti konkrečius įstatymus, galinčius sustiprinti šeimos instituciją, jos organiškumą ir natūralią vienybę, kad įvykdytų švietėjišką misiją, kuri visuomenei būtų šeimą ginančiu pavyzdžiu, kurie iš tų pačių šeimų patirties aukščiausiu laipsniu praktikuotų žmogiškas ir krikščioniškas vertybes, ir mokytųsi augti nuostabios ir gilios abipusės meilės išraiškoje, pamaldžiame religingume, neprilygstamoje meilėje ir nuoširdžioje laimėje.

Šis jūsų aktyvumas yra panašus, lyginant su mūsų modernia visuomene, į raugą evangelijos palyginime, kur beveik nematomas, įraugino visą tešlą (Mt. 13, 33), visa išjudina ir visa pakelia; ir todėl Šventasis Tėvas mėgsta visada rodyti savo palankumą ir tėvišką simpatiją drąsindamas atkakliai pasitikint, bendradarbiaujant kartu su savo vaikais eiti pirmyn: dažnai kelionė yra atšiauri ir nepatogi, bet palaiminta didžio žmogiškojo džiaugsmo, ir ypač gausių dangaus malonių, visa tai mums ruošia pergalės karūną danguje.

Drąsos, brangios šeimos! Visa Bažnyčia yra su jumis, kasdiene malda, taip, kad ir Viešpats jums padeda atlaidžia ir rūpestinga meile, remia jus vykdant auklėtojų pareigas ir sąžinės formuotojus, padeda jums atsilaikyti bandymuose, bei guodžia kiekvienoje jūsų gyvenimo akimirkoje.

Meldžiu Viešpatį nuolatinės taikos malonių, Šventojo Tėvo Pranciškaus įpareigotas, suteikiu visiems jums čia esantiems, jūsų artimiesiems, jūsų draugijoms ir visoms šeimoms Lietuvoje Apaštalinį Palaiminimą.

+Pedro Lopez Quintano
Apaštalinis Nuncijus

2015 m. sausio 4 d.

 

1781857_740278109401686_2266320922008429317_o10911315_740290219400475_730936177922916185_o

 

Šiaulių vyskupijos Šeimų šventės 2015 01 04 akimirkos. Nuotraukos kun. Ginto Sakavičiaus.