Spalio 24 d. Šiauliuose švęstas „Carito“ 25 m. jubiliejus.

17.00 val. šv. Mišias Šiaulių katedroje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo ir pamokslą sakė „Carito“ direktorius kun. teol. lic. Tomas Janavičius.

Pamoksle kun. Tomas kalbėjo apie  Dievo meilėje besišaknijančią artimo meilę, išreikštą žodžiu CARITAS.

„CARITAS pirmiausia yra kiekvieno tikinčiojo užduotis. Šios užduoties suvokimas Bažnyčioje buvo pamatinis nuo pat jos pradžios… Tikinčiųjų bendruomenėje neturėtų pasitaikyti tokio skurdo, kad kas nors stokotų oriam gyvenimui būtinų gėrybių. Bėgant metams ir Bažnyčiai plintant, gailestingoji meilė – caritas įsitvirtino kaip viena iš Bažnyčios esminių sričių greta sakramentų teikimo bei Dievo žodžio skelbimo. Bažnyčia negali apleisti gailestingosios meilės praktikavimo lygiai taip, kaip negali apleisti sakramentų ir Dievo žodžio“, – sakė kun. Tomas Janavičius, pamokslą baigdamas palinkėjimu: „25 Caritas metai – tebūna ne proga užmigti po nuveiktų darbų – o užsidegimas juos tęsti“.

Jubiliejaus minėjimas vyko Pastoracinio centro salėje. A. Vivaldi, E. Morricone, R. Leoncavallo ir kitų kompozitorių kūrinius atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos IV kurso studentai Augustinas Rakauskas, Milda Baronaitė ir Marija Ivaškevičiūtė.

100_5325  100_5330  100_5333

Daugiau nuotraukų…

„Caritas“ – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems, nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties ir tautybės. „Caritas“ savo veikloje remiasi Katalikų bažnyčios socialiniu mokymu, akcentuojančiu žmogaus orumą.