Liepos 16 d. Kryžių kalne lankėsi Degančio krūmo brolija.

100_3175Degančio krūmo brolija yra JAV vienuolės pranciškonės misionierės s. Stefen 1982 m. įkurta tarptautinė apaštalavimo ir užtarimo už Bažnyčią misija. Šios brolijos šakos yra įsikūrę įvairiose pasaulio šalyse kaip tikinčiųjų asociacijos. Brolijos nariai artimai bendradarbiauja su vietos ordinarais ir dvasininkija, tarnaudami Dievo tautai Bažnyčioje savo šalyse kaip Dievo Meilės misionieriai per užtarimo maldą. Jie kviečia visas Bažnyčios grupes jungtis kartu ir šlovinti Viešpatį Jėzų bei užtarti daugybę Šventosios Dvasios apraiškų visoje Katalikų Bažnyčioje.

Degančio krūmo brolijos atstovai iš įvairių šalių jau keletą metų susiburia kartu tarptautinei užtarimo piligrimystei už konkrečioje šalyje esančią Bažnyčią. Šiais metais liepos mėn. ši brolija meldžiasi Lietuvoje ir Lenkijoje.

Trečiadienį brolija lankėsi Kryžių kalne. Čia juos pasitiko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

100_3161     100_3168     100_3172

11 val. Jo Ekscelencija pranciškonų vienuolyno prie Kryžių kalno koplyčioje aukojo šv. Mišias. Koncelebravo pranciškonai kun. Mykolas Marija Letkauskas OFM ir kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

100_3183            100_3215            100_3188

Sakydamas pamokslą Šiaulių vyskupas išryškino brolijos tarptautiškumą bei maldos misiją. „Dėkojame, kad šiandien meldžiatės už mūsų tėvynę Lietuvą“, – sakė ganytojas. Vyskupas prisiminė ir savo tarptautines keliones. Grupelė iš Rytų Afrikos priminė kopimą į Tanzanijoje esantį Kilimandžaro kalną. Šis kalnas, sakė ganytojas, vadinamas pasaulio altoriumi. „O mes šiandien dvasioje kopiame į Karmelio kalną“, sakė vyskupas, primindamas švč. M. Marijos Škaplierinės-Karmelio kalno Karalienės iškilmes.

Svečiai entuziastingai pritarė vyskupo minčiai, kad maldos dvasioje skamba vienas nuostabus žodis „Aleliuja“, kurį visi supranta.

Žvelgiant į jus matosi, su kokiu užsidegimu skelbiate Gerąją naujieną, – sakė ganytojas. Dangiškoji Motina Marija, manau, labai džiaugiasi, kad su tokia meile skelbiate Jos Sūnų. Iš čia keliausite į Šiluvą, kur įvyko viena pirmųjų Marijos pasirodymų Europoje. Dievo Motina šiandien verkia daugelyje vietų, nes užmirštas Jos Sūnus. Jūsų ir mūsų tikslas – nušluostyti Dangiškosios Motinos ašaras.

Jūsų  degančio krūmo brolija teliepsnoja taip, kad užsidegtų visos pasaulio širdys, – linkėjo vyskupas.

100_3192   100_3198   100_3193

Vyskupas pašventino atsineštus kryžius.

100_3224   100_3225   100_3226

Po šv. Mišių Degančio krūmo brolijos nariai meldėsi už Šiaulių vyskupą.

100_3262          100_3265

Atsisveikinę su Šiaulių ganytoju, svečiai iš Kenijos, Japonijos, Meksikos, JAV, Olandijos, Indijos, Airijos, Gvinėjos ėjo apžiūrėti Kryžių kalno.

100_3196   100_3300   100_3273

Daugiau nuotraukų…