Gegužės 29 d., švenčiant Kristaus Kūno ir Kraujo šventę, Šiauliuose tradiciškai organizuotos dvi Švenčiausiojo sakramento procesijos: centre ir pietiniame Šiaulių miesto mikrorajone. 

Centre procesija sujungė tris šventoves: Šv. Jurgio bažnyčią,  Šv. Ignaco bažnyčią ir Šv. Petro ir Pauliaus katedrą, suvienydama ir trijų parapijų tikinčiuosius.

Devintines Siauliai 2016Devintines Siauliai 2016Devintines Siauliai 2016

 

 

Šiaulių pietiniame mikrorajone išeinama ir grįžtama į tą pačią Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią. Tačiau čia į procesiją įsitraukia ir mokyklų bendruomenės, nes stotys įrengiamos prie Gytarių ir Sandoros progimnazijų.
Devintinių procesijos Šiaulių mieste:
Šiaulių m. centre: 
9.30 val. Šv. Mišios Šv. Jurgio bažnyčioje.
Devintines Siauliai 2016Po šv. Mišių – Švč. Sakramento procesija Višinskio g, Vasario 16 – tosios g., Vilniaus g., Kaštonų alėja, Aušros alėja iki Katedros.
12.30 val. Šv. Mišios Šiaulių katedroje
Šiaulių m. pietiniame mikrorajone:
9.30 val. Šv. Mišios Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje
Po  Šv. Mišių – Eucharistinė procesija:
1-oji stotis – Gytarių ir Korsako gatvių sankryžoje;
2-oji stotis – prie Gytarių progimnazijos;
3-oji stotis – prie Sandoros progimnazijos;
4-oji stotis – Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia.
Po Eucharistinio palaiminimo šeimų, vaikų ir žolynų šventinimas.

Devintines Siauliai 2016

Devintines Siauliai 2016

Devintines Siauliai 2016

Devintines Siauliai 2016

Devintines Siauliai 2016

Devintines Siauliai 2016

Devintines Siauliai 2016

 

Daugiau  nuotraukų…