Šiaulių vyskupijos kurijos ir jos institucijų darbuotojai Didžiąją savaitę pradėjo rekolekcijomis.

Rekolekcijos 2016

Rekolekcijos  kovo 22 d. – Didįjį Pirmadienį – vyko Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro koplyčioje. Dalyviai drauge meldėsi Valandų liturgijos Rytmetinę ir Dieninę, šventė Eucharistiją.
Šv. Mišių aukai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Evaldas Alūza, Jaunimo centro direktorius kun. Arūnas Jankauskis bei pranciškonas t. Severinas Holocher OFM.
T. Severinas atvyko iš Kryžių kalno vienuolyno pravesti rekolekcijas tema: Leiskimės Tėvo apkabinami.
Pirmosios konferencijos metu svečias atskirai aptarė kiekvieną iš trijų pavadinimo žodžių, išryškindamas neteisingus ir teigiamus aspektus bei keldamas klausimus. Tėvas – ką vadiname tėvu ir kada sunku į Dievą kreiptis „Tėve“. Apkabinimas – koks apkabinimas yra tinkamas, kada į apkabinimą įsileidžiamas Dievas, kaip galima apkabinti palaiminimu. Leistis – Ar leidžiame Dievui save apkabinti, ar pilnutinai Jam atsiduodam?
Antrosios konferencijos metu t. Severinas rėmėsi bibliniu pasakojimu apie sūnų palaidūną. Nė vienas sūnus – nei jaunesnysis, prašantis priimti bent samdiniu; nei vyresnysis, priekaištavęs, kad neturi dalies pas tėvą – ne tik nesuprato Tėvo meilės, bet ir nepažinojo savo tėvo.
Didžioji savaitė – proga pažinti Dievo gailestingumą.
Rekolekcijos baigtos agape „Žemės druskos“ salėje.

Rekolekcijos 2016

Rekolekcijos 2016

Rekolekcijos 2016

Rekolekcijos 2016

Rekolekcijos 2016

Jauniausias rekolekcijų dalyvis – dvimetis Jokūbas

Rekolekcijos 2016