Gegužės 25 d. Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės minėjimas. 18 val. šv. Mišios II-ojoje (Senosios Žagarės) bažnyčioje. Šv. Mišias aukos J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

DT Barbora Žagarietė