Gegužės 25 d. Žagarėje švęsta Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės minėjimo diena.

Iki šiol švęsta gruodžio mėnesį, Barboros Žagarietės minėjimo diena, Šiaulių vyskupo dekretu, nuo šių metų perkelta į gegužės 25 dieną.

Paminėti Barboros Žagarietės atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, aukojęs šv. Mišias; kancleris Evaldas Alūza; maldininkų grupė iš Šiaulių; žagariečiai.

Žagarės parapijos klebonas Marius Dyglys kartu su parapijiečiais bei svečiais Šiaulių ganytoją pasitiko prie senosios Žagarės bažnyčios vartų.

100_1864   100_1865   100_1866

10 val. buvo aukojamos šv. Mišios. Jų metu giedojo Joniškio meno mokyklos Žagarės filialo folklorinis ansamblis ir Žagarės parapijos Sumos choras.

100_1895   100_1897

Pamokslui Šiaulių ganytojas pasirinko sakyklą, ant kurios tebesipuikuoja užrašas: „Viešpatie, paskelbk savo Žodį“. Aiškindamas Evangelijos skaitinį, vyskupas išryškino pasilikimo Dievo meilėje svarbą bei susiejo ją su artėjančia Tėvo diena. „Tėvas šeimoje turi būti ąžuolas, po kurio šakomis galėtų saugiai jaustis visa šeima“, – sakė vyskupas. Meilę, ištikimybę ganytojas pabrėžė ir kalbėdamas apie Barborą Žagarietę: „ji iš tiesų mylėjo Viešpatį taip, kaip nori Kristus“. Vyskupas trumpai aptarė Barboros Žagarietės garbinimo tradiciją, istorines kūno dingimo aplinkybes, taip pat perskaitė kelis liudijimus apie Barboros užtarimu patirtus stebuklus. Liudijimus rinko, surašė ir popiežiui siuntė jau Žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius  XVIII a. Šiaulių vyskupas sakydamas pamokslą kaip viena gražiausių pristatė 1909 m. įvykį. Pateikiame jo santrauką:

1909 metais pavogė pusės metukų sūnelį Antaną Visur ieškota pavienių ir su policija, bet jokios žinios. tada vaikučio motina pati viena pėsčia visą šimtą kilometrų nusidavė į Žagarę prašyti Barboros užtarimo. Ir kuo ne po savaitės sugrįžo, besinešdama savo vaiką… Nuėjo gal ir tiesiai, bet grįždama nuo Žeimelio kažkodėl pasuko į Linkuvą, pridėdama sau kelio dar po 20 km., ir kaip tik Linkuvoje išgirdo kalbant apie moteriškę, pagimdžiusią paūgėjusį vaikiuką… Metėsi į tą trobą ir, pqmqčiusi savo vaiką, atpažino, bet atsiimti pavyko tik su policijos pagalba. Kaip tik čia ji matė Barboros Žagarietės užtarimą bei nukreipimą tuo keliu, kur galėjo surasti savo vaiką.

Baigdamas pasakoti apie DT Barborą ir jos užtarimu patirtus stebuklus, vyskupas kreipėsi į susirinkusiuosius, teigdamas, jog visų mūsų užduotis yra melstis ir paskleisti Barboros Žagarietės šventumo garsą kuo plačiau, po visą Lietuvą.

100_1881   100_1898   100_1894

Žagarės Klebonas kun. Marius Dyglys, dėkodamas vyskupui už šv. Mišių auką, pasidalino dideliais ateities planais. Norima iki kitos gegužės 25-osios įrengti parkelį su bronzine Barboros Žagarietės skulptūra prie naujosios Žagarės bažnyčios ir iš čia padaryti piligriminį Barboros Žagarietės taką iki senosios Bažnyčios. O patį minėjimą pradėti parą trunkančia Švč. Sakramento Adoracija.

Po šv. Mišių aplankyta Barboros Žagarietės garbinimo kripta bei Žagarės seniūnijoje įkurta Juozo Kazlausko ekspozicija.

100_1930   100_1979   100_1957

Daugiau nuotraukų…