Gegužės 25 d. Senosios Žagarės bažnyčioje organizuotas Dievo Tarnaitės Barboros Žagarietės minėjimas.
Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
Dalyvavo postulatorius kun. Mindaugas Grigalius, teisingumo gynėjas kun. Gintaras Antanas Jonikas, teisėjas kun. Tomas Kedušis, Žagarės klebonas kun. Andrius Valčiukas, Šiaulių vyskupijos kurijos kancleris kun. Rimantas Žaromskis.

00010002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00030004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00050006