KVIEČIAME į 60-ąją EUCHARISTIJOS ADORACIJOS NAKTĮ Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių 57).

Švč. Sakramento adoracija prasidės rugsėjo 14 d. 20:00 val. ir tęsis iki ryto. Šv. Mišios bus aukojamos 21:00, 24:00 ir 5:00 val.

Adoracijos intencija –nuolankiai garbiname šventąjį Kryžių ir užjaučiame po juo stovėjusią Nukryžiuotojo Sopulingąją Motiną.

Tave Viešpatie Garbiname! Tave Viešpatie išpažįstame!

Esate laukiami!

 

 

Informacija: https://mmnprasidejimas.lt/