Rugsėjo 9 d. iškilmingo senato posėdžio metu Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui suteiktas garbės daktaro vardas. Tapęs septintuoju Šiaulių universiteto garbės daktaru, Šiaulių ganytojas teigė, jog ši inauguracija – švč. Mergelės Marijos globos išraiška bei visos vyskupijos darbo įvertinimas.

 

100_9523Senato posėdį pradėjęs Menų fakulteto studentų mišrus choras „Studium“ dovanojo iškilmingą bei džiugią nuotaiką. Atspalviais besiskiriančios dekanų, senato, tarybos narių, rektoriaus togos bei giedamas „Gaudeamus igitur“ liudijo akademinę dvasią. Ypatingą įvykio reikšmę pabrėžė Londono karališkosios muzikos akademijos magistrančių koncertas bei lietuviškais tautiniais rūbais apsivilkusių jaunuolių įneštos garbės daktaro regalijos. Vyskupą pristatė Šiaulių universiteto kapelionas kun. Arūnas Jankauskis. Rektoriaus rankos paspaudimas, togos apvilkimas, fotografų siekis įamžinti įsimintiniausias akimirkas, o ypač – šypsenos prikaustė visų susirinkusiųjų dėmesį. Pastarųjų buvo iš ties daug. Ne visiems užteko vietos atsisėsti.

Į iškilmes atėjusiųjų gausa liudijo didžią pagarbą ir meilę ganytojui, išsiliejusią sveikinimo žodžiais ir palinkėjimais. Dalyvaujantys įvairiose sveikinimo ceremonijose galėjo pastebėti, jog sveikinimai buvo iš ties turiningi ir nuoširdūs. Pirmieji įvardijo Šiaulių vyskupo indėlį universitete. Šiaulių universiteto fakultetų dekanų vardu kalbėjusi Socialinės gerovės ir negalios studijų fakulteto dekanė prof. Ingrida Baranauskienė teigė, jog visas Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio gyvenimas, mintys, veiksmai yra vertybių nešimas į universitetą. Šiaulių vyskupijos generalinis vikaras kun. Saulius Matulis savo ruožtu pasidžiaugė, kad universitetas atviras tikėjimui. Linkėjo, kad takas tarp universiteto ir bažnyčios taptų plačiu vieškeliu.

Priminęs Hipokrato mintį, kad pirmiausia gydo žodis bei įprotį šnekamojoje kalboje gydytoją vadinti daktaru, poetas ir gydytojas Antanas Stančikas pasiaukojančią ir veiksmingą vyskupo veiklą įvardijo paprastais žodžiais: „Jūs daktaras nuo pat kunigystės“. Šiaulių miesto meras Artūras Visockas pasidžiaugė, kad garbės daktaro vardas suteiktas Šiauliuose besidarbuojančiam žmogui: „Mūsų žemėje – Šiauliuose – tikrai yra be galo garbingų ir stiprių žmonių“, – sakė meras.

Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Natalija Šedžiuvienė išreiškė tikėjimą, kad širdies skleidžiamo gerumo užteks ir kolegijos bendruomenei. Seimo narys Arvydas Mockus patikino, kad Šiaulių vyskupo „meilė netelpa vien Šiaulių ir universiteto sienose“. Seimo narė Rasa Juknevičienė šią mintį tarsi iliustravo pavyzdžiu, prisimindama Šiaulių ganytojo dovanotą „Evangelija kasdien“, kuri, atviravo seimo narė, padėjo surasti daug gilesnį tikėjimo supratimą: „ji vykdo darbą ir šiandien seimo kabinete“.

Gražius įvertinimus keitė padėkos. Šiaulių studentai ateitininkai dėkojo už palaikymą, už paramą. Šiaulių vyskupijos Šeimos centro direktorė Edita Gulbinienė – už ištikimybės pamokas. „Tegul Jūsų širdies aruodas kaip iki šiol būna kupinas meilės, šviesos, paguodos, maldos už mus – mažesnius“, – linkėjo Valstybinio Šiaulių dramos teatro vadovas Antanas Venckus. Ir tai tik maža dalis visų išsakytų padėkų, sveikinimų bei palinkėjimų.

Savo kalbą Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis skyrė Dievo meilės išaukštinimui. Naujasis garbės daktaras išryškino, kad vienintelis Dievas yra žmogaus gėrio šaltinis, skatino Kristaus mokslą įsileisti į universitetų auditorijas (Šiaulių vyskupo kalba 2015 09 09).

Kalbėdamas apie garbės daktaro vardą ganytojas atkreipė dėmesį į tai, kad iškilmės sutapo su išvakarėse minėtu švč. Mergelės Marijos – Šiaulių vyskupijos globėjos gimtadieniu. Ši inauguracija – Jos globos išraiška bei visos vyskupijos darbo įvertinimas: „Buvom kartu, be jūsų negalėčiau tiek padaryti“, – sakė Šiaulių vyskupas.

100_9514

100_9515

100_9525

Daugiau nuotraukų…