Sv.Jurgio_baznycia.2007-04-13Gavėnios rekolekcijos

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje

p r a s i d e d a

balandžio mėn. 9 d. (šeštadienį) 17.00 val.

(skiriamos jaunimui
besirengiančiam priimti Sutvirtinimo ir Pirmosios
Komunijos Sakramentus)

t ę s i a s i

balandžio mėn. 10 d. (Sekmadienį)