Išrinkimo arba Vardų įrašymo apeigos Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus Katedroje (2023 02 26).

Sveikiname Editą, Gabiją, Nedą, Luką, Justą ir Danielių, išrinktais ateinančių Velykų Vigilijos metu priimti įkrikščioninimo sakramentus!

Viešpats jus telaimina!

328619739_1375663373270169_5837758738612222894_n

333824771_189792053665663_109759012279898776_n

333875054_790477462706477_1750713846366249887_n

333949891_1136607710362537_2658875459341414796_n

333953160_593715849332145_8838658062105663839_n